10-5-2022 dinsdag 10 mei 2022

Grote verbouwing Sophianum gestart

dinsdag 10 mei 2022

Het Sophianum in Gulpen wordt grondig verbouwd. Een gedeelte wordt nieuwbouw. Het vernieuwde gebouw voldoet aan de eisen van modern onderwijs: flexibele ruimten die plaats bieden aan verschillende actieve lesvormen, duurzamer en met een gezond binnenklimaat. De werkzaamheden die zijn gegund aan Maasveste Berben Bouw zijn feestelijk begonnen. Naar verwachting is de verbouwing klaar aan het begin van het schooljaar in 2023. Het Sophianum viert in 2023 zijn 175-jarig bestaan.

Het leren van nu en in de toekomst
Rector Hans Hupperetz is blij dat de vernieuwbouw begint: “Door naar een vorm van onderwijs te gaan die flexibeler en toekomstbestendig is, kunnen wij ons aanbod als regioschool ook in de toekomst behouden. De kernwaarden die het huidige onderwijs op Sophianum de goede naam in de regio geven, blijven hierbij gehandhaafd.” De onderwijskundige visie van de school komt optimaal tot zijn recht in de nieuwe ruimten: les- en werkvormen kunnen makkelijker afgewisseld worden. Sandra Holtjer, lid college van bestuur van LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs: “Wij zijn verheugd dat de verbouwing, waarvan het eerste deel in 2017 is gerealiseerd, nu in al haar facetten kan worden afgerond. Want een aantrekkelijke en flexibele leer- en werkomgeving inspireert en biedt ruimte aan het leren van nu en in de toekomst.”

Onderwijs gaat door
Tijdens de bouwwerkzaamheden gaan de lessen gewoon door. De werkzaamheden worden zorgvuldig in fases gedaan, waarbij iedere keer een gedeelte van het gebouw afgesloten wordt. De leerlingen hebben dan les in andere gedeelten in het gebouw. Met toetsen en het centraal schriftelijk eindexamen is rekening gehouden. Tijdens de toetsen worden werkzaamheden met minimale geluidshinder uitgevoerd of wordt het werk stilgelegd. Het grootste gedeelte van de examens vinden buitenshuis plaats.

Samen voor sterk onderwijs. .
In het realiseren van de onderwijskundige visie in een vernieuwd en gezond gebouw trekken gemeente Gulpen-Wittem, LVO en het Sophianum gezamenlijk op. Wethouder Piet Franssen: “Het Sophianum vervult een belangrijke functie in deze regio. In het kader van het verzorgen van flexibel onderwijs van hoge kwaliteit en óók wegens werkgelegenheid. We zijn trots op deze onderwijsinstelling. We juichen de vernieuwbouw, die ervoor gaat zorgen dat leren in deze unieke leefomgeving in het Heuvelland ook nog lang in de toekomst mogelijk blijft, dan ook van harte toe!”

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers