30-3-2022 woensdag 30 maart 2022

Vrijeschool Parkstad ziet het schoolexamen als dé kans om de visie van de school tot uitdrukking te laten komen in de afsluiting van het onderwijs

woensdag 30 maart 2022

Vrijeschool Parkstad ziet het schoolexamen als dé kans om de visie van de school tot uitdrukking te laten komen in de afsluiting van het onderwijs. “Heeft een leerling zich als heel mens ontwikkeld? Dat toets je niet in een centraal examen.”

Het schoolexamen biedt, anders dan het centraal examen, scholen de ruimte om binnen en naast de voorgeschreven stof in de examenprogramma’s schooleigen keuzes te maken. De wijzigingen in het Eindexamenbesluit ondersteunen deze ontwikkeling. Maar hoe ziet zo'n schooleigen karakter eruit? De VO-raad verzamelde een aantal praktijkvoorbeelden; onderstaand voorbeeld maakt deel uit van deze serie.

‘Sport en voeding’ was lastig én leerzaam, zegt Lena (18). Vorig jaar deed zij havo-examen bij Vrijeschool Parkstad in Heerlen, met onder meer biologie en scheikunde in haar pakket. Die vakken doen allebei mee aan ‘Sport en voeding’, een vakoverstijgend PTA-onderdeel over energiegebruik in het menselijk lichaam bij sportprestaties. Naast gezamenlijke opdrachten zoals het maken van een poster over de spijsvertering, doen leerlingen practica voor de vakken die zij in hun pakket hebben en schrijven daarbij individueel een inleiding. Zo onderzocht Lena de optimale pH waarde en temperatuur waarbij speekselenzymen werken (voor scheikunde) en het verband tussen kniehoek en spronghoogte (voor scheikunde en biologie). Ook rekende ze aan de onderzoeksresultaten (voor wiskunde). Het resulteerde in een verslag voor haar biologieportfolio (onderdeel van het PTA) en losse PTA-cijfers voor scheikunde en wiskunde.

Lees het volledige artikel van de VO-raad, 30 maart 2022

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers