9-3-2022 woensdag 9 maart 2022

Sterk Techniekonderwijs Zuid-Limburg - Techniek in bedrijf

woensdag 9 maart 2022

Techniek is overal. Dat vraagt ook iets van het technisch onderwijs van de toekomst. STO wil leerlingen de benodigde moderne vaardigheden en kennis aanleren door onderwijs verder te innoveren en ontwikkelen. Daarbij mag de samenwerking met het bedrijfsleven niet ontbreken.

Petra Stuit, directeur VMBO Maastricht, Maurice Dunk, voorzitter MKB Zuid-Limburg en Piet Muijtjens, bestuurslid MKB regio Maastricht, spraken elkaar over het belang van deze samenwerking. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en het bedrijfsleven elkaar vinden en iets aan elkaar hebben?

Gezamenlijk doel         

Als organisatie ben je op zoek naar goede medewerkers die graag bij jou werken, als school wil je leerlingen afleveren bij een vervolgopleiding, en later bedrijf, waar ze op hun plek zijn. Door jongeren te laten zien wat de mogelijkheden zijn en ze te stimuleren hun talenten te ontwikkelen, komen ze uiteindelijk op die juiste plek. Misschien wel in jouw organisatie.

Zowel vanuit het MKB als vanuit het onderwijs wordt gezocht naar hoe onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar kunnen aansluiten. In het onderwijs maken we ‘goede mensen’ van onze leerlingen, maar vakkennis kunnen ze het beste opdoen in de praktijk. De vertegenwoordigers van het MKB geven aan dat bedrijven absoluut open staan voor samenwerking om deze aansluiting te verbeteren. De actuele en toekomstige bedrijfs- en marktontwikkelingen vragen om samenwerking en ondersteuning vanuit de scholen. Petra neemt die uitnodiging graag aan. Gezamenlijkheid in het zoeken naar oplossingen is de sleutel naar een duurzame samenwerking.

Meedoen?

Duidelijk is dat het MKB en het onderwijs elkaar willen vinden, maar dat dat soms lastig blijkt. Onze bedrijvencoördinator maakt dat een stuk gemakkelijker Er zijn verschillende mogelijkheden om onze leerlingen kennis te laten maken met jouw vakgebied en bedrijf. Denk aan gastlessen, projecten of stages. School biedt daarin ook begeleiding aan de leerlingen. Weten hoe jouw bedrijf een koppeling met het onderwijs kan maken? 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers