8-2-2022 dinsdag 8 februari 2022

In zee met de commerciëlen voor ‘flexibele’ leraren

dinsdag 8 februari 2022

Schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs sluiten jarenlange 'partnerships' met commerciële uitzend- en detacheringsbureaus als Roler, Maandag of Randstad voor de inhuur van flexibel onderwijspersoneel. “Een oplossing voor de korte termijn die op de langere termijn het probleem alleen maar groter maakt.”

...De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) gunde vorige zomer een aanbesteding voor ‘personeel niet in loondienst’ met een geraamde jaaromzet van 1,5 miljoen euro inclusief btw – docenten, onderwijsassistenten en andere ondersteunende functies tot schaal 9 – aan Maandag, Randstad en Roler. De raamovereenkomst beloopt in elk geval vier jaar, met de optie om die uiteindelijk naar zes jaar te verlengen. Die inhuur is nodig om tijdelijke gaten in de bezetting op te kunnen vullen, aldus bestuursvoorzitter Eugène Bernard, zoals bij ziekte, zwangerschap of openstaande vacatures. Waarom kunnen die niet intern worden opgevangen? “Af en toe gebeurt dat ook, bijvoorbeeld als binnen een sectie taken kunnen worden herverdeeld. Maar vaak is dat niet of beperkt mogelijk en dan ben je al snel uitgepraat. Dat moet je een oplossing van buiten zoeken.”

Voor de goede orde: Europese aanbestedingen zijn wettelijk verplicht boven een drempelwaarde van 215 duizend euro. Er zit ook ruimte in die regels voor interpretatie en er was een grijs gebied dat werd gedoogd, maar de laatste jaren wordt er strenger op toegezien. Aanbestedingen zijn tijdrovende procedures die schoolbesturen vaak ook weer uitbesteden, waardoor ook tussenpartijen – in dit geval Inkoopadviesbureau BIC – er een boterham aan verdienen.

Met de beoogde duur van de samenwerking zet LVO in op een ‘hecht partnerschap’ met de commerciële bureaus. ‘Dan is het niet proportioneel om de duur te maximaliseren op 48 maanden. Om deze aanbesteding voldoende attractief te houden voor MKB-ondernemingen is er gekozen voor een periode langer dan 48 maanden’, zo vermeldt de aanbestedingsdocumentatie. Bernard: “De verwachting is dat we die externe inhuur ook de komende jaren nodig zullen blijven hebben. En we besteden uit aan meerdere partijen zodat we niet afhankelijk zijn van één marktpartij. We zijn nu niet overgeleverd aan de vraag- en aanbod-mechanismen op de markt met exorbitante tarieven. En omdat het risico bij de marktpartijen ligt, betaal je daar wat extra voor. Zo werkt dat, risico kost geld.”...

 

Lees het volledige artikel van het Onderwijsblad, 8 februari 2022

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers