2-2-2022 woensdag 2 februari 2022

De Onderwijsprijs Limburg 2019-2021 toegekend aan Project Vrij zijn

woensdag 2 februari 2022

De Onderwijsprijs Limburg 2019-2021 in de categorie Voortgezet Onderwijs is toegekend aan het Project Vrij Zijn. Met SVOPL als penvoerder hebben het Porta Mosana College en het Grotiuscollege een belangrijke bijdrage geleverd aan het vorm en inhoud geven van dit project.

Het project Vrij zijn

Het project Vrij zijn werd geïnitieerd door de samenwerkende schoolbesturen in Limburg en de Duitse grensstreek om zo verder invulling te geven aan het initiatief van de Provincie Limburg rondom de herdenking van 75 jaar Herdenken en Vieren.

Nationale Onderwijsprijs

Het Porta Mosana College, penvoerder namens alle deelnemers aan het project, heeft het project ingezonden voor de Nationale Onderwijsprijs. Voorafgaand aan de landelijke finale vinden prijsuitreikingen plaats in alle provincies. De Stichting Nationale Onderwijsweek, verantwoordelijk voor de organisatie, en het provinciebestuur van Limburg hebben ons geïnformeerd dat het project Vrij zijn in de categorie voortgezet onderwijs de winnaar is van de provincie Limburg. Dit betekent tevens dat het project Vrij zijn doorgaat naar de landelijke finale in april 2022 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad.

In overleg met de provincie Limburg is besloten de prijs dit jaar op donderdag 17 februari 2022 op het Porta Mosana College in Maastricht uit te reiken. De heer Stephan Satijn, gedeputeerde van de provincie Limburg (o.a. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt) zal een bezoek brengen aan het Porta Mosana College en daarbij de provinciale prijs uitreiken aan een vertegenwoordiging van de projectgroep. Ook een vertegenwoordiger van de Stichting Nationale Onderwijsweek (organisator) zal aanwezig zijn en een of meerdere juryleden.

Bekijk de padlet voor de beeldimpressies van de activiteiten die georganiseerd werden.

 

Relevant artikel:

De Limburger - Scholen in Blerick en Maastricht slepen Limburgse Onderwijsprijzen in de wacht, 31 januari 2022

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers