19-12-2022 maandag 19 december 2022

Sophianum gecertificeerd voor het Bèta Challenge Programma

maandag 19 december 2022

De komende vier jaar is Sophianum gecertificeerd om het Bèta Challenge Programma aan te bieden aan alle leerlingen van de mavo. Op 13 december jl. heeft de school het ‘bordje aan de deur’ mogen ontvangen, samen met het licentiecertificaat. De kern van de visie van Bèta Challenge Programma (BCP) wordt gevormd doordat je elkaar én de leerlingen vanuit waardering tegemoet treedt.

Op 8 juli 2022 vond het licentiegesprek plaats van het Bèta Challenge Programma. Het gesprek werd geleid door Erwin van Dijk en Naomi Veldhoven van het Programmabureau Bèta Challenge. Namens de school namen de conrector vmbo-mavo, mevrouw Maar, en de heren Monsuwé, Simons en Rompelberg deel aan het gesprek.

“Het BCP-team van het Sophianum heeft het netwerk een frisse wind, positieve blik en creativiteit te brengen. Het team is trots op wat zij doet. Het BCP-team van het Sophianum heeft in de netwerkbijeenkomsten een zeer positieve rol. Het wil graag delen, komt met goede voorbeelden en is altijd aanwezig. Wij zien een sterk BCP-team, waarin ook de schoolleiding een belangrijke rol heeft. Jullie tonen aan dat de intrinsieke motivatie jullie stuwende kracht is en zijn trots en enthousiast. Jullie doen dit niet omdat het moet, maar met een warm hart voor de ontwikkeling van jullie leerlingen. Jullie pedagogische houding en opvatting is een garantie voor succes in de toekomst met BCP. Dat is mooi om te zien!”
- Programmabureau Bèta Challenge -

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers