Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: * seksuele intimidatie en seksueel misbruik; * psychisch en fysiek geweld; * discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de rector/de locatiedirecteur wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.