Privacyreglement

Het bevoegd gezag heeft een privacyreglement vastgesteld.

Reglement

In het privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we op onze scholen verwerken en waarom we dit doen. Bovendien wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens bewaren en beveiligen, en hoe leerlingen en medewerkers hun persoonsgegevens kunnen inzien, laten verwijderen of corrigeren.

Download hier het privacyreglement verwerking persoonsgegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen, maar ook van personeel, worden verzameld en verwerkt, is de AVG van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.