Privacyreglement

Het bevoegd gezag heeft zowel een Privacyreglement verwerking persoonsgegevens personeel Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs als een Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs vastgesteld.

Reglementen

In beide reglementen staat onder meer welke gegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod.

Download hier het privacyreglement verwerking persoonsgegevens personeel Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Download hier het privacyreglement verwerking leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen, maar ook van personeel, worden verzameld en verwerkt, is de AVG van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.