Datalek melden

Wij vinden privacy belangrijk en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te beschermen. Daar hebben we jou ook bij nodig. Heb je het vermoeden dat er persoonsgegevens toegankelijk zijn voor onbevoegden? Meld dat dan bij ons via het onderstaande formulier. Wij zullen de melding onderzoeken en waar nodig direct maatregelen treffen. Alvast hartelijk dank voor je oplettendheid.

Geef de school of (online) locatie aan