Vacature voorzitter Raad van Toezicht LVO

Bestuursbureau
Bij LVO is per direct een vacature voor voorzitter Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van LVO bestaat vanuit statutair oogpunt uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Gelet op de (herstel)opdrachten waar LVO in 2019 (en volgende jaren) voor staat, is gekozen voor enerzijds een structurele bezetting en anderzijds bezetting op interim-basis. De algemene taak van de Raad van Toezicht is gericht op integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting LVO.

Van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk gevraagd zicht te hebben en houden op de onderwijskwaliteit en de borging van toetsing en examinering. Ook zal de Raad van Toezicht een eigen toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht dienen te hanteren. De voorzitter Raad van Toezicht is degene die voornoemde majeure verandering vanuit de toezichthoudende rol en in samenspraak met de overige leden van de Raad van Toezicht kan begeleiden, ondersteunen, bijsturen en borgen. Het gehanteerde besturingsmodel in de relatie toezicht – bestuur daarbij kenmerkt zich als “one and a half tier”. Uiteraard wordt de Code Goed Onderwijsbestuur als uitgangspunt gehanteerd. 

Inlichtingen

LVO wordt bij het werving- en selectieproces voor de functie van Voorzitter Raad van Toezicht begeleid door Delfin Executives. Voor meer inlichtingen over de vacature en het proces verwijzen we naar de website van Delfin.

Reageren kan tot en met 22 januari 2019.