Romboutscollege

Het Romboutscollege is de middelbare school van Brunssum en omgeving. Op het katholieke Rombouts kun je terecht voor mavo en havo.

Missie

Rombouts is een warme, kleinschalige en veilige school waar de leerling gekend, erkend en gewaardeerd wordt en gestimuleerd wordt om te groeien. De school staat voor uitdagend en gevarieerd onderwijs waarbij voor alle aspecten van kennis, vaardigheden en attitude een goede basis voor het vervolgonderwijs wordt gelegd. Daarbij trekken ouders, leerlingen en personeel gezamenlijk op.

Visie

Rombouts is een school op katholieke grondslag. De universele menselijke waarden zijn ook in deze tijd richtsnoer voor het pedagogisch handelen. Deze waarden dienen als grondgedachte voor de omgangsvormen, afspraken en regels die op de school gehanteerd worden. Daarbij is het uitgangspunt dat eenieder de ander benadert met respect en inachtneming van de algemene fatsoensnormen. De school wil in deze optreden als partner in de opvoeding.

Contact

Schoolstraat 16
6443BT Brunssum
T: 045 525 86 16