Dendron College

EOA-school TaalRijk

Onderwijs voor anderstaligen Hier wordt EOA-onderwijs gegeven; eerste opvang anderstaligen. Leerlingen van 12 tot 18 volgen hier vakken als Nederlands en maatschappijleer. Als ze de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar een mbo (of hbo)- opleiding. Er is ook aandacht voor de sociale en emotionele begeleiding van de jongeren.

Locatie

Dendron College