Het College

Samenwerking Voortgezet Onderwijs en het bedrijfsleven in Weert

Een bloeiend samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven en vmbo school Het Kwadrant genaamd De Stichting Kwadrant – Bedrijfsleven is in opzet, organisatie en uitvoering veranderd. De Stichting vertegenwoordigt voortaan de drie Weerter scholen voor voortgezet onderwijs: Het College, de Philips van Horne en Het Kwadrant. Door deze uitbreiding was een naamswijziging derhalve onontkoombaar. De naam van de Stichting Kwadrant – Bedrijfsleven is met ingang van 9 mei 2017 gewijzigd in STICHTING VO regio Weert – BEDRIJFSLEVEN.

De scholen en een aantal bedrijven in de regio Weert hebben afgesproken op tal van gebieden een samenwerking aan te gaan:

- verbeteren relatie voortgezet onderwijs
- stages voor leerlingen en voor personeel
- verhoging van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs
- nog betere aansluiting onderwijs - bedrijfsleven, onder andere door samenwerking in de ontwikkeling van het curriculum
- innovatieve inrichting onderwijsruimtes
- kennisuitwisseling
- toekomst van de bedrijven veilig stellen door beschikbaarheid van personeel
- samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze jeugd

Onderwijs en bedrijfsleven dragen zo samen de verantwoordelijkheid voor een blijvende en liefst groeiende interesse voor alle vormen van voortgezet onderwijs bij de jeugd en bieden jongeren perspectief.

Het Bestuur bestaat uit voorzitter Jan Mueters (directeur van de Philips van Horne), Ruud Könemann, coördinator en secretaris/penningmeester, Henk Winkelman, lid (sectordirecteur van Het Kwadrant) en Jeroen Laarmans, lid (directeur Eldra b.v. – Ittervoort).