Stella Maris College

Het Stella Maris College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen.

Profiel

undefined

Het Stella Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met een locatie in Meerssen en Valkenburg met een onderwijsaanbod voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school biedt ruimte aan leerlingen en medewerkers om zich te ontwikkelen en ontplooien in een veilige, warme en inspirerende omgeving.

De kernwaarden van onze school zijn te vatten in drie woorden: ‘veilig leren samenleven’. Wij gaan met respect met elkaar en onze leefomgeving om. Wij bieden gedegen en duurzaam onderwijs aan. Wij dagen leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en zichzelf en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

De leerlingen krijgen begeleiding die gericht is op persoonlijke groei. Hierbij kunnen zij een beroep doen op vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docent is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docent samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdraagt voor de begeleiding daarvan. Daarnaast biedt het ondersteuningsteam begeleiding in het kader van passend onderwijs en wordt daarbij versterkt met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Locaties

Locatie Meerssen: gymnasium, atheneum, havo en havo-vmbo/tl.
Locatie Valkenburg: vmbo (met leerwegondersteuning voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben.) In de bovenbouw van de Beroepsgerichte Leerwegen kent de locatie het intersectorale programma dienstverlening en commercie  dat gericht is op Leisure, Wellness & Hospitality.

Stella Maris Meerssen

Stella Maris Valkenburg

Parallelweg 56
6231 CJ Meerssen
Keelstraat 16301 XT
Valkenburg aan de Geul
T: 043-358 61 00  T: 043-609 81 11
E: info@stellamariscollege.nl  E: info@stellamariscollege.nl