Stella Maris College

Het Stella Maris College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen.

Profiel

undefined

Een school met ambitie voor leerlingen met ambitie. Stella Maris is Latijn en betekent Sterre der Zee.
De school zoekt actief naar samenwerking met andere instellingen en verenigingen en wil zo een educatief, sociaal en cultureel centrum binnen de gemeenschap zijn. Er zijn speciale programma's aangepast voor hoogbegaafde leerlingen en kleinere klassen voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben.

Gepersonaliseerd leren

Stella Maris is in schooljaar 2016/2017 met Gepersonaliseerd Leren (GPL) gestart op beide locaties. 

Kenmerken van GPL zijn:

  1. Wat je moet leren ligt vast (wettelijke eisen), het hoe, wanneer en waar bepaalt de leerling steeds meer zelf.
  2. Naast het vergaren van kennis besteden wij aandacht aan persoonlijke (ik) en interpersoonlijke (wij) vaardigheden.
  3. De leerling, ouders en coach stellen in samenspraak uitdagende doelen op per periode. Deze worden regelmatig geëvalueerd.
  4. De leerling is eigenaar van het leerproces en wordt krachtig ondersteund door een coach; elke week een coachgesprek van 15 minuten. Het eigenaarschap drijft de leerling het beste uit zichzelf te halen.
  5. De leerling leert zelf keuzes te maken binnen een duidelijke en stevige structuur.
  6. We starten elke dag in een basisgroep van circa 16 leerlingen.
  7. We kiezen voor een gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten, zowel binnen als buiten de school.
  8. De leerlingen en docenten leren en werken in een open leeromgeving.
  9. De ouders zijn actief betrokken bij het leerproces van de leerlingen.

 

Locaties

Locatie Meerssen: gymnasium, atheneum, havo en havo-vmbo/tl.
Locatie Valkenburg: vmbo (met leerwegondersteuning voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben.) In de bovenbouw van de Beroepsgerichte Leerwegen kent de locatie het intersectorale programma dienstverlening en commercie  dat gericht is op Leisure, Wellness & Hospitality.

Stella Maris Meerssen

Stella Maris Valkenburg

Parallelweg 56
6231 CJ Meerssen
Keelstraat 16301 XT
Valkenburg aan de Geul
T: 043-358 61 00  T: 043-609 81 11
E: info@stellamariscollege.nl  E: info@stellamariscollege.nl