Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege heeft een breed onderwijsaanbod waaronder het (klassiek) gymnasium, econasium en bèta-onderwijs naast mavo, havo en vwo. We onderzoeken de mogelijkheden om een Technasium te ontwikkelen. We vinden brede vorming belangrijk: leerlingen maken tijdens thema's en activiteiten kennis met andere culturen. Leren door zelf te ontdekken, zowel binnen als buiten school.

Het Sint-Maartenscollege biedt klassiek en modern onderwijs tegelijkertijd. Klassiek, omdat gymnasium wordt aangeboden naast atheneum en havo, waarin we waarde hechten aan traditionele normen en waarden. Modern, omdat het Sint-Maartenscollege een bètaprofilering heeft en werkt met ict.

 

Havo 

De havo is erkend als officiële HACO-school (Havisten Competent). Met dit landelijke profiel bereiden we leerlingen voor op de profielkeuze én op de kennis en vaardigheden benodigd voor een succesvolle toekomst in het hoger beroepsonderwijs en daarna. 

In de bovenbouw van het atheneum/gymnasium wordt het versterkt Engels (Cambridge advanced English) binnen het curriculum geïntegreerd. Het gymnasiumprogramma onderscheidt zich door, naast de vakken Grieks en Latijn, aparte gymnasiumvakken zoals sterrenkunde, kunstgeschiedenis, filosofie en retorica aan te bieden.

Er is ook veel aandacht voor:

  • Studievaardigheden in de onderbouw
  • Exacte vakken en buitenschoolse bèta-activiteiten. We zijn aangesloten bij Bèta-excellent en Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland)
  • Activiteiten binnen en buiten de school; de ‘9 muzendagen’ de nacht van de mythen, Aischylos en aparte gymnasiumexcursies.

Bètaschool

Jet-Netschool havo/vwo

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo - scholen hebben zich verenigd in Jet-Net. Ze laten de jongeren met eigen ogen zien dat je in de technologie een goede en interessante baan kunt vinden, zodat leerlingen meer plezier krijgen in de exacte vakken en eerder kiezen voor een hogere bèta of technische opleiding. Het Jet-Net bedrijf van het Sint-Maartenscollege is DSM.

Universum Programma

Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij het Universum Programma, een netwerk dat scholen met kennis en middelen ondersteunt om de (aandacht voor) bètavakken op de school te ontwikkelen. 

Locatie

Noormannensingel 50

6224 BW Maastricht

T. 043 352 67 00

E. mhv@sint-maartenscollege.nl

 

Het Novo College valt onder het Sint Maartenscollege. 

Het Novo College is een school voor jongens en meisjes tussen 11,5-18 jaar die nieuw zijn in Nederland en de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.