Groenewald

Groenewald staat voor uitdagend onderwijs, kwaliteit, vernieuwing met behoud van het goede en kleinschaligheid. Groenewald biedt vmbo, havo, atheneum en gymnasium en is gevestigd in Stein.

undefinedKleinschaligheid

Groenewald is een kleine school, maar wel één met een volwaardig en volledig onderwijsaanbod. "Wij kennen de leerling en die wordt als individu gerespecteerd, gewaardeerd en gestimuleerd."

Missie

In de slogan “Prestatie, Veiligheid en Verantwoordelijkheid” vat Groenewald haar missie kort samen. De school wil een pedagogische omgeving bieden, waarin de haar toevertrouwde jeugd zich veilig en geborgen weet. Het onderwijs is prestatiegericht en geënt op een didactiek die mondigheid en zelfstandigheid bevordert. Veel buitenlesactiviteiten dragen hiertoe bij en bevorderen de integratie van leren en leven.

Locatie

Kinskystraat 15
6171LX Stein

T: (046) 4332820
E: groenewald@groenewald.nl