Groenewald

Groenewald is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Pluriformiteit is een kenmerk van onze huidige samenleving en Groenewald wil midden in deze samenleving staan. Groenewald biedt vmbo, havo, atheneum en gymnasium en is gevestigd in Stein.

undefined

We schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en
levensbeschouwelijke waarden. We leren leerlingen om kritisch naar zichzelf en hun
omgeving te kijken. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met mensen
van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden dan ook plaats in één gebouw,
waar leerlingen van alle niveaus door elkaar lopen, met elkaar samenwerken en van
elkaar leren.

De medewerkers van Groenewald stimuleren en motiveren leerlingen om het beste uit
zichzelf te halen, zodat ze, ongeacht het niveau waarop zij onderwijs volgen, goed
kunnen presteren. Groenewald zorgt voor een veilig schoolklimaat waarin leerlingen enerzijds
kunnen leren, om zo goed voorbereid te zijn op hun vervolgopleiding, anderzijds waar
ze kunnen groeien tot zelfbewuste, sociale burgers die zich staande kunnen houden
en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de veranderende maatschappij.

Leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige manier met elkaar om en
behandelen elkaar met respect. Er is sprake van een aanspreekcultuur, de deuren
staan open, iedereen is benaderbaar en heeft aandacht voor elkaar.

Groenewald kent een duidelijke basisstructuur waarin leerlingen weten waar ze aan
toe zijn en wat van hen wordt verwacht. We werken vanuit klassenverband van waaruit
voldoende mogelijkheden zijn om zelfstandig te werken of juist in groepen aan de slag
te gaan.

Missie 

Groenewald is een persoonlijke, kleinschalige school waar kwalitatief, eigentijds,
toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Binnen een duidelijke structuur is er
aandacht voor iedereen en wordt waar mogelijk maatwerk geleverd. We streven ernaar
leerlingen steeds meer zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. We
bieden een veilige omgeving en leren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar
en hun omgeving om te gaan.

Visie

Om deze missie te realiseren is een visie nodig. Een visie geeft richting aan de
onderwijsontwikkeling. Binnen Groenewald zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd. 
• Structuur met maatwerk waar het kan.
• Leren van en met elkaar.
• Veiligheid en respect voor elkaar.
• Groot in kleinschaligheid.
• Zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Locatie

Kinskystraat 15
6171LX Stein
T: (046) 4332820
E: groenewald@groenewald.nl