Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College (GHC) is een brede interconfessionele scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Geleen en biedt onderwijs in alle schooltypen: gymnasium, atheneum, havo en vmbo.

Missie

Het Graaf Huyn College ziet iedere leerling als individu met kansen en talenten waardoor deze leerling optimaal begeleid wordt naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in een open, dynamische samenleving. 

Regulier, Focus en Technasium

Alle leerlingen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Daarom biedt het GHC verschillende vormen van onderwijs aan. De meeste leerlingen passen prima in het reguliere jaarklassensysteem. Maar er zijn ook leerlingen die gebaat zijn met de gepersonaliseerde aanpak van Focus. Leerlingen die liever onderzoekend, samenwerkend leren in contextrijke projecten worden enthousiast van ons technasium.

Locaties

Het GHC heeft twee gebouwen op één locatie. Er is één gebouw voor mavo/havo/vwo-leerlingen en één gebouw voor leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen. 

Jos Klijnenlaan 683, 6164 AP Geleen T: 046 - 423 64 00 E: info@ghc.nl