Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College is een brede interconfessionele scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Geleen en biedt onderwijs in alle schooltypen: gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Als kennisschool werken zij nauw samen met Maastricht University.

Missie

Het Graaf Huyn College (GHC) biedt elke leerling de best mogelijke opleiding, gymnasium, atheneum, havo of vmbo, in een veilige, respectvolle en stimulerende omgeving, waarin zelfdiscipline, motivatie en prestatie bevorderd worden. In samenwerking met ouders en andere partners werken docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen met het oog op een leven in een complexe, open samenleving.

 

Kennisschool

In de onderbouw van havo en vwo is het GHC bezig met de psychologie van het leren. Sinds 2004 wordt er gewerkt aan een didactisch concept dat aansluit bij het Natuurlijk leren-concept van een aantal basisscholen in Geleen.

Ook is het GHC betrokken bij een samenwerkingsproject met het Centrum Brein & Leren. Dit centrum is verbonden aan Maastricht University. In de komende jaren blijft de school samenwerken met het centrum. Als blijkt dat de uitkomsten van onderzoeken leiden tot verbetering van de didactiek, wil de school deze inpassen in het onderwijs van alledag. 

 

Locaties

Het GHC heeft twee gebouwen op één locatie. Er is één gebouw voor havo/vwo-leerlingen en één gebouw voor vmbo-leerlingen. Verder is de school onderverdeeld in drie units, te weten een unit havo/vwo onderbouw, een unit havo/vwo bovenbouw en een unit vmbo.

 

Jos Klijnenlaan 683, 6164 AP Geleen T: 046 - 423 64 00 E: info@ghc.nl