Emmacollege

Op het Emmacollege (Heerlen en Hoensbroek) worden leerlingen via de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg voorbereid op het mbo.


Onderbouw

De leerlingen op Emma volgen de eerste twee jaar het onderwijs in een apart gebouw. Teams van docenten spelen in op de verschillen tussen leerlingen onderling. De leerlingen in de onderbouw worden in twee jaar voorbereid op een keuze voor een van de sectoren in de bovenbouw. Het is voor zijn of haar verdere toekomst erg belangrijk dat de leerling juiste keuzes maakt.

Voor leerlingen, die eventueel alsnog willen doorstromen naar de theoretische leerweg, maar nog niet het vereiste niveau hebben, is een speciale opstroomklas theoretische leerweg opgezet.

Bovenbouw

In de bovenbouwperiode wordt de leerling voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs is dan in de beroepsgerichte leerwegen voor een groot gedeelte praktisch ingekleurd. Algemene vakken ondersteunen de beroepsgerichte vakken. Door stages stellen leerlingen vast of ze in de juiste richting zitten. Leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg volgen voornamelijk theoretische lessen.

Samen met het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke aansluiting.

Locaties

Emma onderbouw

Emma bovenbouw

Passartweg 150
Heerlen

De Weggebekker 1
Heerlen

T: 045-5224040

T: 045-5224040
E: info@emma-lvo.nl  E: info@emma-lvo.nl