Raayland College

Het Raayland College is een veelzijdige, regionale school met een veilig en stimulerend leerklimaat. We bieden een breed, eigentijds aanbod. Ruim 2.000 leerlingen volgen bij ons voortgezet onderwijs bestaande uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs.

Goede begeleiding en goed onderwijs staat voorop. We zorgen ervoor dat we je kennen en dat je met plezier naar school gaat! Ook helpen we je om snel je plekje te vinden. Zo heeft elke leerling een mentor die je helpt en waar je altijd bij terecht kunt. Met elkaar ga je op reis naar vooruit.

Cijfers zijn best belangrijk, even zo belangrijk is dat jij doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dan ga je vanzelf aan de slag. Iedereen vindt bij ons iets dat bij hem of haar past, bijvoorbeeld het technasium voor havo/vwo, talentklassen op gebied van sport, art, multimedia en discovery, Cambridge English en twee bijzondere techniekroutes.

Ook hebben we een aantal uren per week die je zelf mag invullen, dat zijn de ‘keuzeuren’. In die uren volg je lessen die je graag wilt volgen. Zo krijg jij de kans om je talent (verder) te ontwikkelen!

Missie en visie

“We zien het als onze taak om een klimaat en de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen, opdat zij breed opgeleid en zelfbewust onze school verlaten. Daarom hebben we aandacht voor de individuele ontwikkelingslijn van de leerling en stellen we de leerling centraal in onze organisatie. We zijn duidelijk over onze mogelijkheden en we vinden de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders  belangrijk.”

Ons motto: Wereldwijzer

De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers vinden wij als school erg belangrijk. Iedereen is anders en heeft eigen, andere interesses en capaciteiten. De samenwerking tussen leerlingen, ouders, medewerkers van de school en externe relaties, zien wij als een belangrijke voorwaarde om het beste uit jezelf te kunnen halen. Daarbij geldt voor ons allemaal dat we een vraaggerichte houding hebben. Dat betekent niet: u vraagt wij draaien. Samen gaan we op zoek naar wat nodig en mogelijk is. Resultaatgericht werken is voor ons vanzelfsprekend. En afspraak is afspraak. Geen mens staat op zichzelf. Onze school dus ook niet. Wij zijn maatschappelijk betrokken en brengen de maatschappij binnen de school.

 

Locatie

Leunseweg 6, 5802 CH Venray
Postbus 166, 5800 AD Venray
T 0478-551155
E post@raayland.nl