Terra Nigra

Dé regionale school voor praktijkonderwijs. Terra Nigra is een kleine en vriendelijke school waar het contact met de leerlingen intensief en persoonlijk is. Zij worden door een enthousiast team begeleid in de zoektocht naar talenten en mogelijkheden. De samenwerking met ouders staat hierbij centraal.

De school biedt praktisch onderwijs voor leerlingen uit Maastricht en omgeving en leidt op tot het behalen van certificaten, waardoor ze ervoor zorgt dat onze leerlingen uiteindelijk kunnen instromen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Soms een werkplek in de vrije sector, soms eens werkplek in een sociale werkvoorziening. Wij leiden de leerlingen naar een zelfstandig bestaan in deze moderne maatschappij.

Vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig te kunnen werken, is het uitgangspunt. De school werkt met 3 fases:
- In fase 1 worden alle vakken aangeboden zodat een goede basis wordt gelegd en met elk onderdeel kennis wordt gemaakt.
- In Fase 2 en 3 wordt gewerkt met keuzemodules. De leerlingen stellen een deel van het lessenpakket zelf op. Door het koppelen van theoretische kennis aan praktische opdrachten ervaren de leerlingen waar hun talenten liggen.

Naast theorievakken biedt Terra Nigra de leerlingen veel praktische vakken, zoals bijvoorbeeld metaal, hout, horecakeuken, instructiekeuken, huishoudkeuken, welzijn en GVO.

Visie

De school hanteert de visie: "Wij willen de leerlingen leren omgaan met hun mogelijkheden. Wij leiden en begeleiden hen in het vergroten van kennis en vaardigheden, zodat zij de juiste plek in de maatschappij krijgen. Dit doen wij niet op een eiland, maar in een "wij-land", waar we duidelijk zijn naar iedereen."

Locatie

Terra Nigrastraat 5 
6216 BK  Maastricht
T: 043-3621079 
E: administratie@terranigra.nl