Nieuwe LVO-school: Buurtcollege Agora Maas en Peel

18 juni 2021

We hebben er een nieuwe school bij: de nieuwe openbare Buurtcollege Agora Maas en Peel. De school is gevestigd in gemeente Peel en Maas (Panningen). Per 1 augustus 2021 start deze nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo hun eerste schooljaar. De leidinggevende is Mathijs Drummen. “Binnen Agora werken wij met een soort schoolfamilies. Doorgaande op die metafoor heb ik veel zin om als Benjamin binnen de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan de onderwijskundige ontwikkelingen en een uitgebreider onderwijsaanbod voor onze leerlingen te realiseren in ruil voor de jarenlange ervaring van jullie allen. Wees welkom!”

Kernwaarden

“Buurtcollege Maas en Peel is een school waar verhalen samenkomen, de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander. Samen ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld en leer je in het perspectief van de vijf Agoriaanse werelden: de wetenschappelijke, de maatschappelijke, de kunstzinnige, de spirituele en de sociaal-ethische wereld. De drie openbare kernwaarden verbinden het leren, het leven en de verhalen: gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting.” (Bron: https://buurtcollegemaasenpeel.nl/)

 

Samen vorm geven aan het Buurtcollege

Het idee voor Agora-onderwijs in gemeente Peel en Maas komt vanuit de wens van diverse ouders die zich verenigden in de initiatiefgroep Agora Maas en Peel. Agoriaans leider Mathijs Drummen is inmiddels met zijn team, bestaande uit coaches, leerlingen en ouders het eerste schooljaar aan het voorbereiden.

De school wordt verder vormgegeven door samenwerking tussen (vertegenwoordigers van) gemeente Peel en Maas, initiatiefgroep Agora Maas en Peel en LVO.
LVO heeft het bevoegd gezag over de nieuwe school. Binnen LVO biedt het Raayland College ook Agora-onderwijs aan.

 

Meer weten

Wil je meer weten over Agora-onderwijs en onze nieuwe collegaschool? Neem een kijkje op de website.

Lees ook het interview met Mathijs Drummen in De Limburger van 17 juni 2021 ‘Agoraschool Panningen met vijftig leerlingen in Groene Kruisgebouw’

< Terug naar nieuwsoverzicht