Start herbouw en renovatie Sint-Janscollege in Hoensbroek

2 april 2021

In opdracht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en gemeente Heerlen start BAM Bouw en Techniek met de herbouw en renovatie van het Sint-Janscollege in Hoensbroek. De werkzaamheden starten in april. De schoolgebouwen van het Sint-Janscollege in Hoensbroek zijn grotendeels sinds mei 1965 in gebruik en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De bestaande gebouwen zijn nu nog vooral gericht op klassikaal onderwijs en bovendien verouderd. Het huidige onderwijs vraagt onder meer om flexibel gebruik van ruimten.

Flexibel en duurzaam

“Flexibiliteit is het kernwoord bij de onderwijskundige invulling van het nieuwe gebouw”, aldus Frans Erfkemper, rector van het Sint-Janscollege. “In het nieuwe gebouw komt ruimte voor vak- en praktijklokalen, samenwerkruimtes en individuele werkplekken. Dit betekent dat wanneer onze docenten hun onderwijs organiseren, ze altijd over de juiste ruimte kunnen beschikken. En het zorgt ervoor dat onze leerlingen uitgedaagd en geprikkeld worden om samen of zelfstandig aan de slag te gaan.” De lesruimtes kunnen ook gebruikt worden voor lezingen, presentaties en tentoonstellingen.

Aanwinst voor de buurt

De energie- en warmte worden door zonnepanelen en warmtepompen opgewekt. Daarnaast is er veel aandacht voor gezonde ventilatie van het gebouw. Jordy Clemens, wethouder gemeente Heerlen: “Het nieuwe Sint-Janscollege wordt niet alleen een prachtige plek voor de leerlingen, docenten en andere betrokkenen, maar is ook een aanwinst voor de buurt. Een nieuw en duurzaam gebouw, dat wordt ingepast in de omgeving en waar de buurt trots op kan zijn.”

Fasering bouw en logistiek

Gedurende de renovatie en de herbouw blijft de school in gebruik en worden de lessen aan alle leerlingen op de huidige locatie verzorgd. Om tijdens de renovatie en herbouw te zorgen voor een veilige leer-, werk- en woonomgeving worden de werkzaamheden in vijf fasen uitgevoerd en zijn de bouw- en verhuisbewegingen vastgelegd in een faseringsplan. “We zijn er trots op dat we in opdracht van LVO en gemeente Heerlen de herbouw en renovatie van het Sint-Janscollege integraal mogen realiseren. De veiligheid voor de leerlingen, docenten en de omgeving staat daarbij voorop”, aldus Bjorn Schaapkens, projectleider BAM Bouw en Techniek. Meer informatie is te vinden op: www.sintjan-lvo.nl/bouw.

Ontwerp en planning

Op basis van het ontwerp van Frencken Scholl Architecten wordt het grootste deel van de bestaande gebouwen gesloopt en een deel gerenoveerd. Een nieuwe sporthal vormt één geheel met het nieuwe onderwijsgebouw. In de nieuwe situatie ontstaan er kortere looplijnen en vormt het atrium als centrale ontmoetingsplek een verbindend element in het gebouw. Daarmee heeft het Sint-Janscollege een mooi, gezond en duurzaam gebouw dat geschikt is voor onderwijs aan leerlingen van nu en in de toekomst. BAM Bouw en Techniek start in april met de eerste fase van de renovatie en nieuwbouw en verwacht eind 2023 het totale project op te leveren.

 

Rector Frans Erfkemper (links) en wethouder onderwijs gemeente Heerlen Jordy Clemens (rechts) tonen trots het ontwerp van de nieuwbouw

< Terug naar nieuwsoverzicht