Groenewald stelt duizenden beschermingsmaterialen ter beschikking

25 maart 2020

Naar aanleiding van een dreigend tekort aan beschermingsmiddelen nam een Steinse huisarts contact op met de vraag of Groenewald nog hulpmiddelen ter bescherming had liggen. Ze waren op zoek naar materiaal om het zorghotel in Van der Valk Urmond te bevoorraden.

Een snelle scan leverde op dat ze in het magazijn nog vele mondkapjes, operatieschorten en handschoenen hadden liggen, materiaal dat normaal gesproken gebruikt wordt tijdens practicums op school. Na een controle en goedkeuring van de materialen door de huisartsassistente werden deze beschermingsmaterialen opgehaald. Groenewald is blij dat ze op deze wijze een steentje hebben kunnen bijgedragen aan een goede bescherming van alle mensen in de zorg die zich op een tomeloze wijze inzetten voor de gezondheid van onze medemens.

< Terug naar nieuwsoverzicht