Geen centrale examens, wel schoolexamens

25 maart 2020

Minister Slob heeft aangekondigd de centrale examens niet door te laten gaan. De schoolexamens gaan wel door, scholen gaan nu bekijken wanneer en hoe zij die kunnen organiseren. De regels en praktische richtlijnen worden door de overheid opgesteld. Via de scholen zijn ouders en leerlingen geïnformeerd. Zodra er meer bekend is, wordt via de scholen gecommuniceerd aan leerlingen en ouders.