Vacature SWV Passend Onderwijs vo Maastricht Heuvelland: docent VO schakelklas

16 december 2020

Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo Maastricht Heuvelland is per 18 januari 2021 ruimte voor een: docent VO schakelklas

Context
Algemene uitgangspunten binnen het SWV VO 31.05:

  • De ondersteuningsbehoefte van de leerling is het uitgangspunt.
  • Alle leerlingen krijgen onderwijs op de meest passende plek, met passende ondersteuning en bij voorkeur binnen het regulier vo.
  • Er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden.

Doelgroep vo schakelklas:

  • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de ondersteuningsmogelijkheden van het regulier vo op het moment van onder instroom overschrijdt. Er wordt getwijfeld of de passende ondersteuning geboden kan worden in het reguliere vo of dat de leerling is aangewezen op ondersteuning in het vso.
  • Deze leerlingen zijn volgens de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) woonachtig in Maastricht-Heuvelland. Ze hebben een ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel, dan wel gedragsmatig gebied. Middels extra begeleiding gedurende het brugklasjaar stromen zij vanuit een kleinschalige veilige setting (de vo schakelklas) in een regulier vo-klas in, waardoor plaatsing in het vso voorkomen wordt.
  • Deze leerlingen hebben wel perspectief op het succesvol doorlopen van een schoolcarrière in het regulier vo na een jaar met extra begeleiding.

Bekijk de hele vacature

< Terug naar nieuwsoverzicht