LVO krijgt bevoegd gezag over nieuwe Agora-school in Peel en Maas

21 oktober 2020

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stelt de gemeenteraad voor om het bevoegd gezag van de nog te stichten openbare school voor voortgezet Agora onderwijs over te dragen aan LVO.

Initiatiefgroep Agora Maas en Peel en LVO hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel heeft eind 2017 de gemeente verzocht een openbare school voor voortgezet onderwijs (OVO) te stichten. Daar stond zowel de gemeente als het ministerie positief tegenover. Nadat de betrokken partijen, LVO, de initiatiefgroep en gemeente, met elkaar in gesprek zijn gegaan, is er een intentieverklaring opgesteld en naar het college en de raad verstuurd. In deze verklaring wordt de gemeente verzocht in te stemmen met het verzelfstandigen van de school en het gezag over te dragen aan het LVO. De overdracht wordt officieel bekrachtigd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2020.

De school wordt gehuisvest in hetzelfde gebouw als Het Bouwens. "Met het initiatief voor een Agora School wordt de gemeente Peel en Maas wat betreft de keuzemogelijkheden voor leerlingen weer een stukje rijker. Synergie tussen de nieuwe school en het Bouwens is zeer zeker denkbaar", aldus Eugène Bernard, voorzitter college van bestuur.

< Terug naar nieuwsoverzicht