Techniekonderwijs Noord- en Midden-Limburg: groei leerlingen in techniek

26 september 2019

De afgelopen zeven jaar hebben een aantal (v)mbo-scholen samen met de Sector Techniek van Gilde Opleidingen gewerkt aan de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Het gaat om de 6-jarige Techniekopleiding en, in een later stadium, de Vakmanschaps- en Technologieroute. Ondanks de krimp is het aantal leerlingen in de techniek op het vmbo gegroeid! Tijd om stil staan bij de ontwikkelingen tot nu toe.

In een werksessie met collega’s van Het Bouwens (gastheer), Het Kwadrant, Raayland College en de Sector Techniek van Gilde Opleidingen werden ervaringen gedeeld en vooruit geblikt. De opbrengst wordt gebruikt om concrete acties uit te zetten om tot een vernieuwde doorlopende leerlijn te komen voor de regio Noord- en Midden Limburg. Deze wordt geïmplementeerd in het schooljaar 2020-2021.

Omdenken
Een brede vertegenwoordiging van docenten tot directeuren nam deel aan de werksessie, die werd gefaciliteerd door de programmamanagers van de Techniekketen en het Sterk Techniek Onderwijs, respectievelijk Han van Helmond en Henk Winkelman. ‘We hebben de focus gelegd op wat we graag zouden willen, door te reageren met “ja en” in plaats met “ja maar”. Dit omdenken heeft vruchten afgeworpen. Samen kijken we terug op een leuke zinvolle sessie waar iedereen met respect voor de mening van de ander aan het werk was.’

Ontwikkelingen
De samenwerking van de verschillende opleiders heeft geleid tot de volgende stappen en resultaten:

• de opleidingsstructuur is opnieuw gedefinieerd;
• bijeenkomsten van expertkringen (docenten vmbo & mbo) zijn georganiseerd;
• voorlichtingen/buddystages/meeloopdagen hebben plaatsgevonden om leerlingen te helpen bij het maken van hun beroepskeuze;
• leerlingen van het vmbo zijn in hun vierde leerjaar naar diverse locaties van Gilde Opleidingen gegaan;
• organisatorische vraagstukken zijn aangepakt;
• drie keer in de week rijden er bussen met leerlingen naar diverse locaties;
• lesprogramma’s zijn op z'n kop gezet

Lees meer over het techniekonderwijs Noord- en Midden-Limburg op de website van Sterk Techniek Onderwijs en Techniekpact.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht