Ouders en leerlingen Stella Maris College Meerssen geïnformeerd over oordeel Inspectie

27 juni 2019

Afgelopen maart is de Inspectie bij het Stella Maris College Meerssen geweest om een kwaliteitsonderzoek te doen op de afdelingen havo en vwo. Intussen heeft de Inspectie het rapport vastgesteld. De ouders en leerlingen zijn inmiddels over de oordelen van de Inspectie geïnformeerd.

Wat gaat er goed?

De Inspectie stelt vast dat de leerlingen van zowel havo als vwo zich veilig voelen op school, dat de relatie tussen docenten en leerlingen onderling goed is. Over het algemeen gaan de leerlingen graag naar school.  

De school beschikt over een programma dat ervoor zorgt dat actief burgerschap en sociale integratie worden bevorderd. Ook beschikt onze school over een samenhangend programma rond LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) in de onder- en bovenbouw.

De toetsing en examinering op het Stella Maris College verloopt over het algemeen zorgvuldig.

Havo

De Inspectie onderzocht de standaarden zicht op ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen, leerresultaten, veiligheid, aanbod, onderwijstijd, toetsing en afsluiting, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Omdat de kernstandaarden onderwijsresultaten, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen een onvoldoende hebben gekregen is het eindoordeel over de havo is zeer zwak. Het zware oordeel van de Inspectie kwam niet als een verrassing voor de school, zoals bekend zit school al langer in een herstelproces om de kwaliteit van zowel het reguliere onderwijs als dat van GPL te verbeteren. Ondanks dat betreuren we het zeer dat de Inspectie dit oordeel heeft moeten uitspreken.

Vwo

De Inspectie onderzocht de standaarden zicht op ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen, leerresultaten, veiligheid, aanbod, onderwijstijd, toetsing en afsluiting, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Omdat de kernstandaarden zicht op ontwikkeling en didactisch handelen een onvoldoende hebben gekregen is het eindoordeel over het vwo onvoldoende. De standaarden onderwijstijd, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn eveneens als onvoldoende beoordeeld. Ook voor de vwo-afdeling betreuren we het dat de Inspectie dit oordeel heeft moeten uitspreken.

Verbeterplan

Met het reeds in gang gezette verbeterplan en –aanpak voor zowel havo als vwo, willen we voldoen aan de herstelopdrachten die we onszelf hebben gegeven en die we van de Inspectie hebben gekregen. De ouders hebben reeds uitgebreide informatie over het verbeterplan ontvangen.

We betreuren het dat deze oordelen zijn uitgesproken. De opdracht om de kwalificaties zeer zwak en onvoldoende binnen een jaar om te zetten naar een betere kwalificatie wordt door de school en het College van Bestuur zeer serieus genomen en zal met gezamenlijke kracht worden gerealiseerd.

De volledige rapporten van het havo en vwo zijn te lezen via de van de Inspectie. 

 

Relevante artikelen

1Limburg, Stella Maris College: 'We werken hard aan verbetering', 28 juni 2019

1Limburg, Inspectie: 'Stella Maris College zeer zwakke school', 28 juni 2019

De Limburger, Inspectie: onderwijs Stella Maris Meerssen zeer zwak tot onvoldoende, 28 juni 2018

< Terug naar nieuwsoverzicht