Medezeggenschapsraden Sint-Maartenscollege en Porta Mosana College nemen besluit over fusie

28 juni 2019

Op 28 juni hebben de Medezeggenschapsraden van Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege bekend gemaakt of ze instemmen met de beoogde fusie tussen Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege, inclusief VMBO Maastricht. LVO wil de scholen laten fuseren om zo toekomstbestendig en rijk onderwijs te blijven bieden, dat bestand is tegen de effecten van de krimp.

De medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege verleent geen instemming voor de fusie. De medezeggenschapsraad van Porta Mosana College stemt op dit moment niet in met de fusie en stelt een aantal voorwaarden. Het College van Bestuur heeft kennis genomen van de besluiten van beide medezeggenschapsraden en gaat in beraad over de te nemen stappen.

 

Relevant artikel:

De Limburger - College Maastricht wil scholenfusie ondanks verzet, 02-07-2019

De Limburger - Medezeggenschapsraden tegen fusie Porta en Sint-Maartens, 28-06-2019

< Terug naar nieuwsoverzicht