Gemeente Maastricht stemt in met fusie tot brede school Oost

29 mei 2019

Maastricht gaat voor toekomstbestendig onderwijs.

De Maastrichtse gemeenteraad heeft op 28 mei unaniem ingestemd met de fusie tussen het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege, inclusief VMBO Maastricht. Het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van LVO ligt nog voor bij de medezeggenschapsraden. Zij geven eind juni hun reactie op de instemmingsaanvraag van de fusie en de denominatiekeuze voor openbaar onderwijs. Daarnaast is LVO hierover in gesprek met de Nederlandse Katholieke Schoolraad.

 

Openbaar onderwijs

Door de fusie krijgen de scholen één gezamenlijk BRIN-nummer en de denominatie openbaar. De fusie biedt kansen en mogelijkheden om een breed onderwijsaanbod te behouden. Het onderwijs kan in de toekomst verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld met een beter wiskundeprogramma of keuzevakken als sterrenkunde en Chinees. Daarnaast krijgt de brede school een commissie identiteit om de katholieke identiteit van het Sint-Maartenscollege en andere levensbeschouwingen te borgen. Voorzitter van de centrale directie Guido Beckers is verheugd over de samenwerking met de gemeente: “We krijgen zo een mooie kans om in de toekomst rijk onderwijs aan te bieden en alle programma’s overeind te houden. Daarnaast kan de school met de commissie identiteit recht doen aan de katholieke en alle andere levensbeschouwelijke overtuigingen.”

 

Fusie brede school Oost

Het voorgenomen besluit van 9 april vloeit voort uit het bestaande Masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’. De fusie gaat in op 1 augustus 2020. Het formele besluit tot fusie wordt dit schooljaar genomen, zodat de scholen kunnen starten met het nodige voorwerk om de fusie voor te bereiden. Medewerkers, ouders en leerlingen worden betrokken in de vorming van de nieuwe brede school. Vanuit de gezamenlijke visie van de scholen ontstaat er toekomstbestendig, kwalitatief goed en breed onderwijs. De nieuwe school is bestand tegen de effecten van ontgroening en krimp en daarbij zullen de gebouwen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Samen met de gemeente worden er stappen gezet om gezamenlijke huisvesting voor te bereiden, die op zijn vroegst per schooljaar 2022-2023 gereed zal zijn.

< Terug naar nieuwsoverzicht