Dendron College gaat voor gezond

15 mei 2019

De gezondste regio van Europa, dat is de ambitie in regio Horst aan de Maas. Het Dendron College draagt daar graag actief aan bij. Onlangs ontvingen ze de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum. Ook is het kwaliteitskeurmerk ‘Gezonde school’ weer verlengd voor drie jaar.

Zwanetta Por, locatiedirecteur van het Dendron College is trots op de school die zich zichtbaar inzet voor de gezondheid van haar leerlingen. “Als school staan we midden in de gemeente. Samenwerkende partners uit regio Horst aan de Maas streven ernaar om in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn. Daar willen wij uiteraard ook een bijdrage aan leveren, want gezondheid is prioriteit nummer één. We stimuleren onze leerlingen bijvoorbeeld om extra te sporten met de Sportklas en zorgen ervoor dat onze schoolkantine gezond is ingericht”.

Gouden schaal voor de schoolkantine

Het Dendron vindt het belangrijk dat leerlingen gezonde keuzes kunnen maken. Daarom werken ze sinds 2017 samen met cateraar Zo-Vital. Bij deze cateraar staat gezond en lekker eten hoog in het vaandel. Het is dan ook een logische vervolgstap geweest om de kantine zo in te richten dat eerst de zilveren Schoolkantine schaal bemachtigd werd en nu de gouden.

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan hierbij centraal. De kantine is  gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Gezonde scholen opnieuw verlengd

Ook heeft het Dendron College al enkele jaren het het vignet Gezonde School. Hiermee laten ze zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen, onder andere door het ministerie van OCW en VWS. Zo zorgen ze voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben ze aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit is belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Op het Dendron is speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ en ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’. Dit laatste themacertificaat is onlangs weer met drie jaar verlengd.

< Terug naar nieuwsoverzicht