Positief resultaat onderzoek onderwijsinspectie VMBO Maastricht

4 april 2019

Op 15 januari 2019 heeft de inspectie opnieuw een specifiek onderzoek uitgevoerd op VMBO Maastricht. In dit onderzoek is nagegaan of de kwaliteit van de schoolexamens weer op orde is. De conclusie van het specifieke onderzoek is dat de kwaliteit van de schoolexamens op orde is en dat de hersteloperatie naar behoren is uitgevoerd. VMBO Maastricht heeft de uitvoering van de schoolexamens verbeterd. Onze school bewaakt zorgvuldig dat leerlingen alle schoolexamens afleggen en houdt zich aan de schoolregels als leerlingen zonder geldige reden niet op een schoolexamen verschijnen.

De inspectie heeft vorige week het rapport over het herstelonderzoek openbaar gemaakt. De conclusie van de onderwijsinspectie is dat de toetsing en afsluiting op VMBO Maastricht zorgvuldig verloopt. Onze school volgt de wettelijke en eigen regels rond het schoolexamen nauwgezet. De hersteloperatie voor de 353 examenleerlingen van 2018 en voor de nieuwe examens is binnen de afgesproken termijn uitgevoerd en de schoolleiding volgt de uitvoering van de schoolexamens op de voet, is goed op de hoogte van de manier waarop leraren, surveillanten en de examensecretaris hun taken uitvoeren en ziet waar het goed en minder goed gaat.
We zijn tevreden over deze conclusies en gaan verder aan de slag door uitwerking te geven aan de manier waarop de secties, de examensecretaris en de schoolleiding verantwoording moeten gaan afleggen over de schoolexamens.

 

Lees het rapport van de onderwijsinspectie 

< Terug naar nieuwsoverzicht