Samenwerking tussen leerlingen basisschool en Porta Mosana College Maastricht

14 februari 2019

Op dinsdag 12 februari bezochten 38 Leerlingen van groep 8 van basisschool Sint Pieter het Porta Mosana College in Maastricht in verband met een brainstormsessie van het SOLE-project voor schooljaar 2018-2019. SOLE staat voor Self Organized Learning Environment. Groepen basisschoolleerlingen zoeken vanuit een zelfgekozen Big Question naar antwoorden. Vanuit een brainstormsessie onderzoeken zij stap voor stap hun zelfgekozen onderwerp. Bij het onderzoeken worden zij ondersteund door een leerling uit tto 6 van het Porta Mosana College in Maastricht. Deze tutor helpt hen door vragen te stellen en naar de volgende stap van hun onderzoek te komen. Het SOLE project wordt vanuit de Engelse taal gestart.

De basisschoolleerlingen onderzoeken naast Nederlandse ook Engelstalige bronnen. De tutoren helpen de leerlingen bij het vertalen van Engelse bronnen. Het is de bedoeling dat de basisschoolleerlingen zoveel mogelijk hun eindproduct en eindpresentatie in de Engelse taal vorm proberen te geven. In totaal zijn er 11 leerlingen uit leerjaar 6 van het Porta Mosana College betrokken als tutor.

Doelstelling van het project

Inhoud geven aan het ontwikkelen van een eigentijds curriculum vanuit de leerbehoeften van de basisschoolleerlingen, scholieren vo en studenten wo.

Opbrengst voor de leerlingen

  • Versterking motivatie: de leerling kan zich verdiepen in een onderwerp waarin hij excelleert en kan die passie delen met anderen (netwerkleren).
  • De leerling leert op vernieuwende en aantrekkelijke wijze kennis over te brengen of te presenteren (door inzet van activerende werkvormen, nieuwe media, spannende invalshoeken).
  • De leerling leert met een wetenschappelijke blik een les te ontwerpen.
  • De leerling versterkt zijn eigen metacognitieve vaardigheden.
  • De opbrengsten van de pilot voor de leerlingen, de school en de ketenpartners worden na afloop van de pilot geëvalueerd door middel van een enquête en interviews met de deelnemers.
  • Versterking van Engels onderwijs.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht