Leerlingen stimuleren om fouten te maken

21 februari 2019

“Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar bij het vak O&O is het juist goed als leerlingen fouten maken”, legt docent ir. Flip Lutteken van het Raayland College uit. Flip geeft al bijna 10 jaar les in het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), een vak dat hoort bij het technasium. Hierbij draait alles om het stimuleren van vaardigheden, zoals samenwerken, plannen en het ontwikkelen van creatief denken. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen de rest van hun leven baat bij hebben.

Bij O&O gaan leerlingen van havo en vwo aan de slag met een écht probleem van bijvoorbeeld een bedrijf of de gemeente. Zo is er onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de wijken van Venray en werd onderzocht of er een toekomstbestendige fietsenstalling kan komen op de TU in Eindhoven.

Leerhoeken op de basisschool

Onlangs werd een project afgerond voor basisschool de Meent (Leunen). Leerlingen kregen de opdracht om speciale leerhoeken in te richten voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. Docente drs. Claudia Cordero Puebla ging met de brugklas aan de slag. Zij ontwierp het project en gaf hier uitvoering aan. “De leerlingen zijn echt heel enthousiast bij dit vak”, vertelt Cordero Puebla, “Ze willen meteen aan de slag om iets te maken. We moeten ze vaak even inhouden, omdat ze het probleem eerst moeten onderzoeken. Op de Meent was de opdracht om zeven leerhoeken in te richten die aansluiten bij de verschillende manieren van leren van de leerlingen. Het gedachtegoed van de basisschool is  ‘iedereen heeft talent, maar iedereen leert op zijn eigen manier’. De leerlingen moesten eerst onderzoeken wat het onderwijsconcept van de school inhoudt. Daarvoor moeten ze bronnen onderzoeken, interviews houden en natuurlijk de school zelf bezoeken. Omdat de brugklasleerlingen net zelf van de basisschool komen, is het een erg aansprekende opdracht”

Droom van de opdrachtgever

“Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het ontwerpen. Leerlingen moeten dus met een oplossing komen voor het probleem. Hiervoor gaan ze in groepjes creatief aan de slag. We willen dat ze vooral creatief aan de slag gaan met als achterliggende vraag “Wat is de droom van de opdrachtgever?”. Voor basisschool de Meent hebben ze 7 maquettes gemaakt en deze aan de opdrachtgever gepresenteerd. De presentaties werden enthousiast ontvangen en de maquettes zijn tentoongesteld op De Meent. De Meent kan de tips van de brugklasleerlingen meenemen in het verder uitwerken van de hoeken. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

Flip sluit het verhaal af: “Het is enorm leuk om dit vak te geven. Je bent als docent niet bezig met goed of fout, maar je beoordeelt het proces; de ontwikkeling die de leerlingen maken met de vaardigheden. Je bent eigenlijk meer een coach waarbij je leerlingen begeleidt in het leren van vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.”

< Terug naar nieuwsoverzicht