Het Kwadrant: brug tussen praktijkonderwijs en het echte leven

6 november 2019

Risse Groep was te gast op het Praktijkonderwijs Het Kwadrant en ze hadden het getroffen. Het was Passie-dinsdag. In een grote keuken mochten leerlingen elk hun favoriete gerecht maken of bezig zijn met hun eigen passie. De deur zwiepte open en daar stonden twee jongens met een schaal vol wafels. ‘Hoe doe je dat ook alweer, een gast aanspreken in een restaurant?’, vroeg teamleider Lian van Erp. De leerling wendde zich tot ons als gasten: ‘Mevrouw, wilt u misschien een wafel?,’ klonk het. Heel netjes. De wafel was verrukkelijk.

Het gebouw en de mensen gaven meteen een warm en veilig gevoel. Op deze school met 110 leerlingen kent iedereen elkaar persoonlijk. Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben in het verleden vaak minder succeservaringen gehad dan anderen. Lian van Erp vertelde: ‘Op deze school geven we niet alleen goed onderwijs. We proberen het leven voor iedereen een stukje beter te maken. We bereiden scholieren voor op het echte leven. En het echte leven kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Eigenlijk leren jongeren hier in een paar jaar tijd zichzelf te zijn en zichzelf te redden in de samenleving.’


Lian vervolgde: ‘Het bouwen aan een fijne relatie met docent, coach en medeleerlingen staat hier centraal. Vanaf fase 2 krijgen leerlingen een coach. We streven ernaar dat deze hen de volledige 5 jaar begeleidt. We zijn allemaal heel betrokken. We geloven in mensen en proberen zoveel mogelijk in te spelen op persoonlijke interesses. We hebben bijvoorbeeld eens een kinderkamer ingericht om te oefenen met baby- en kindverzorging maar ook ter oriëntatie op stagelopen in de zorg of bij een kinderdagverblijf. Een leerling kon heel goed tekenen. Zij maakte een tekening van Jip en Janneke op de muur van de kamer.’


En zo zijn er ook allerlei talenten van leerlingen die bij Het Kwadrant en later bij De Risse aan het licht komen. Leren in de echte wereld staat aan de basis van ons onderwijs.


Eigenwaarde

De leerlingen van het Praktijkonderwijs op het Kwadrant worden op drie vlakken voorbereid op het ‘echte leven’: wonen, werken en vrije tijd. En leren in de ‘echte wereld’ hoort ook in het curriculum. Zo lopen alle leerlingen 20 dagen stage in het Arbeidstrainingscentrum (ATC) van Risse Groep. Ze leren bij ons basiswerknemersvaardigheden: op tijd komen, hoe presenteer je jezelf?, hoe gedraag je je op de werkvloer?, hoe ga je om met elkaar?’ Thomas Meuwissen, ATC-coördinator van het Kwadrant, vult aan: De rol die het ATC speelt in ons onderwijsproces gaat verder dan alleen het oefenen met stagelopen. Onze leerlingen zetten hier de eerste stappen in het deelnemen (participeren) aan het arbeidsdeel van onze maatschappij. Ze raken bekend met de manier waarop er in Weert, Nederweert en Cranendonck gezorgd wordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze leren wat een afstand tot de arbeidsmarkt betekent én dat iedereen op een moment in zijn/haar leven om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt kan krijgen.’

 

Brug naar het echte leven

De afgelopen 5 jaar hebben maar liefst 162 leerlingen stage gelopen bij De Risse. 144 Daarvan zijn in één keer geslaagd en 18 na verlenging. Afgelopen jaar is zelfs iedereen geslaagd voor de stage. Een geweldig resultaat. Lian: ‘Wanneer een leerling vastloopt zeggen we nooit ‘de stage is mislukt’. De stage is namelijk altijd gelukt omdat je er hoe dan ook belangrijke dingen voor jezelf uithaalt. We zijn ook erg te spreken over het buddy-systeem dat Risse Groep hanteert. Onze leerlingen leren van de medewerkers van Risse Groep en andersom. Leerling Remi Gerits vertelt: ‘ Ik heb het ATC als erg goed en belangrijk ervaren. Ik heb geleerd hoe ik straks op een werkplek moet werken.


Ik weet nu hoe ik met collega’s om moet gaan, mijn opdrachten af moet maken. Ik laat me niet zomaar afleiden, ik leerde goed om te gaan met materialen, op tijd te komen en me aan regels en afspraken te houden. Na het ATC ben ik in het magazijn van De Risse gaan stagelopen waar ik veel geleerd heb. Ik heb hier ook mijn certificaat voor het omgaan met de pompwagen gehaald!’


Thomas: ‘Er zijn zelfs jongeren die een baan in de wacht slepen bij Risse Groep. Zo sta je vanaf de brug zomaar ineens in het echte leven. We hopen dan ook dat we nog heel lang samen mogen werken op deze manier.‘

< Terug naar nieuwsoverzicht