Onderwijsproject wint NRO-verbindingsprijs

31 oktober 2019

Onderzoeker Ellen Rusman (Open Universiteit) heeft voor het Viewbrics-project op o.a. Sint-Janscollege, Porta Mosana College en het Grotius College de NRO-prijs gewonnen die onderzoekers in het zonnetje zet die het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk.

In dit project zijn samen met scholen in het voortgezet onderwijs rubrieken en videovoorbeelden ontwikkeld voor een aantal vakoverstijgende vaardigheden. De videovoorbeelden helpen leerlingen om zich een concreet beeld te vormen van het goed uitvoeren van een vaardigheid.

Samenwerken, presenteren en informatievaardigheden

De vaardigheden waar Viewbrics zich op richt, ook wel 21e eeuwse vaardigheden of complexe vaardigheden genoemd, kun je niet aanleren uit een boekje en toetsen met een meerkeuzetest. Dat maakt het voor het onderwijs lastig om hun leerlingen te begeleiden bij het aanleren ervan en om te beoordelen of ze de vaardigheden onder de knie hebben. Het onderwijs werkt tegenwoordig veel met rubrieken: beschrijvingen van het gewenste gedrag op een aantal beheersingsniveaus. Maar die beschrijvingen blijven abstract, zowel voor de leerkracht als voor de leerling. Viewbrics biedt een gestructureerde en methodische oplossing voor het aanleren van vaardigheden door de omschrijvingen te koppelen aan videovoorbeelden.

De kunst afkijken

De video’s van Viewbrics helpen zowel leerlingen als leerkrachten. De leerlingen kunnen met de video’s van Viewbrics als het ware de kunst afkijken. Tegelijk helpen de voorbeelden om in te schatten in hoeverre ze zelf een (deel)vaardigheid al beheersen en wat ze nog moeten verbeteren. Voor leerkrachten zijn de videovoorbeelden een hulp bij het beoordelen en begeleiden van hun leerlingen.

Evaluatiemethode

De videovoorbeelden staan dus niet op zichzelf maar maken onderdeel uit van een online formatieve evaluatiemethode met rubrieken voor het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden. Het Viewbrics-project ontwikkelde de rubrieken, de videovoorbeelden en bekeek welk type rubrieken (tekstuele of video-verrijkte) binnen de methode hielpen om bij leerlingen een rijker beeld van een vaardigheid te vormen én hen vaardiger te maken. Het gebruik van de methode blijkt (onafhankelijk van het type rubriek) een positief effect te hebben op de vaardigheid van leerlingen. Daarnaast blijkt bij twee vaardigheden (samenwerken en informatievaardigheden) dat leerlingen dankzij de videovoorbeelden een concreter en rijker beeld krijgen van het goed uitvoeren van de vaardigheid.

Zie ook het artikel op Leraar24 over Viewbrics.

Samenwerking met de praktijk

De Open Universiteit heeft de onine Viewbrics formatieve evaluatiemethodiek met (videoverrijkte) rubrieken ontwikkeld in nauwe samenwerking met scholen en koepelorganisaties voor voortgezet onderwijs. Er is bij het maken van de video’s intensief samengewerkt met het Sint-Janscollege, Porta Mosana, Grotius College en Niekee Agora en met LVO en SOML. Leerkrachten en leerlingen van deze scholen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de rubrieken en de video’s en hebben geholpen ze verder te verbeteren. Daarnaast is ook wetenschappelijk onderzocht wat het effect is van het inzetten van de formatieve evaluatiemethode, mét en zonder videovoorbeelden. Vanuit de Open Universiteit waren Ellen Rusman (projectleider), Rob Nadolski, Kevin Ackermans en Jo Boon nauw betrokken bij het project. Jeroen Storm en Jeroen Berkhout hebben een belangrijke rol hebben gespeeld bij de praktische realisatie van de methode.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht