Stichting LVO verlengt contract André Postema met 2 jaar

25 september 2018

De Raad van Toezicht van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs heeft besloten om het contract met André Postema, voorzitter van het College van Bestuur, te verlengen. Het huidige contract van André Postema loopt af per 1 november 2018. In overleg is afgesproken te verlengen voor 2 jaar.

Op 24 juni jl, onmiddellijk na het uitbreken van de examencrisis bij VMBO Maastricht, besloot de Raad van Toezicht om André Postema onverkort in de positie van voorzitter te handhaven, gelet op het vereiste crisismanagement en de continuïteit van LVO in totaliteit (23 scholen op 30 locaties, ruim 2.600 medewerkers en 26.000 leerlingen verspreid over heel Limburg).

Jan Schrijen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Het besluit van de Raad van Toezicht is consistent met de eerdere beslissing in juni. Uiteraard kent de Raad van Toezicht de publieke en politieke discussie over zijn positie. Daar staat tegenover dat de Raad van Toezicht de overtuiging heeft dat juist in deze woelige periode zijn ervaring en kennis van de totale organisatie van LVO van grote betekenis is.”

De Raad van Toezicht gaat ervan uit dat de aangekondigde onderzoeken, maar ook een interne opgemaakte analyse van de dieperliggende oorzaken die geleid hebben tot het debacle in VMBO Maastricht, meer en beter inzicht zullen geven in de omstandigheden, die ten grondslag hebben gelegen aan de geconstateerde tekortkomingen. Op basis daarvan kan geoordeeld worden over het aspect van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Voorts meldt de Raad van Toezicht dat de procedures inmiddels zijn gestart voor de invulling van de vacante positie in de Raad van Toezicht en de vacature lid College van Bestuur.

< Terug naar nieuwsoverzicht