André Postema en voorzitter Raad van Toezicht leggen hun functie neer

26 november 2018

André Postema, voorzitter College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, legt op verzoek van de Raad van Toezicht per direct zijn functie neer. Ook voorzitter Jan Schrijen van de Raad van Toezicht treedt per direct terug.

 

De Raad van Toezicht zal zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur aanstellen. Tot dat moment zal Nico de Vrede, thans interim-lid van het College van Bestuur, het voorzitterschap waarnemen.

Op korte termijn wordt ook een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht aangesteld.

Op verzoek van de Raad van Toezicht is André Postema na het uitbreken van de crisis bij VMBO Maastricht in juni dit jaar op zijn post gebleven om leiding te geven aan de hersteloperatie en de continuïteit van de hele LVO-organisatie (23 scholen) te waarborgen. Met het behalen van het diploma van de laatste groep getroffen leerlingen van VMBO Maastricht komt de hersteloperatie in een nieuwe fase. Daarmee en vanwege de afronding van de onderzoeken van de Inspectie is het moment gekomen dat ruimte wordt gemaakt voor een nieuw bestuur.

Met hun terugtreden willen André Postema en de voorzitter van de Raad van Toezicht rekenschap geven van hetgeen bij VMBO Maastricht is misgegaan. Het ongeldig verklaren van de eindexamens van VMBO Maastricht door de Inspectie van het Onderwijs heeft de getroffen leerlingen schade toegebracht. De docenten, de schoolleiding, de centrale directie van LVO Maastricht, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn diep getroffen dat dit, vanwege het niet goed uitgevoerde schoolexamen, is gebeurd; het bevoegd gezag van LVO draagt en voelt hiervoor verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van de problemen bij VMBO Maastricht heeft de Inspectie de afgelopen maanden onderzoek gedaan bij een groot aantal andere scholen binnen de stichting en naar het bestuurlijk handelen. Deze onderzoeken worden op 14 december a.s. openbaar gemaakt. Duidelijk is wel dat hierbij voor VMBO Maastricht en voor diverse andere scholen tekortkomingen zijn geconstateerd die – voor zover al niet reeds gebeurd – het komend jaar hersteld zullen moeten worden. Naar aanleiding van het onderzoek naar het bestuurlijk handelen stelt de Inspectie vast dat het bestuur niet op tijd heeft bijgestuurd en niet heeft kunnen voorkomen dat de problemen ontstonden.

Hoewel het bevoegd gezag van LVO grote moeite heeft met de opzet van de inspectieonderzoeken en met de manier waarop de conclusies tot stand zijn gekomen, zijn voor het bevoegd gezag de nodige van de geconstateerde tekortkomingen evident.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben daarom hun verantwoordelijkheid genomen door allereerst de problemen zo goed mogelijk op te lossen en de verdere verbeteringen in gang te zetten. Als laatste stap in dit proces treden de beide voorzitters af.

 

Relevante artikelen:

De Limburger, 1Limburg en L1

NU

NOS

Volkskrant

NRC

Algemeen Dagblad

Telegraaf

 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht