Succesvol onderwijscafé rondom primair en voortgezet onderwijs in Venray

30 januari 2018

Op woensdagmiddag 17 januari vond het Onderwijscafé Venray plaats in de aula van het Raayland College. Een bijzondere bijeenkomst tussen afgevaardigden van primair en voortgezet onderwijs om te onderzoeken hoe de stap van de basisschool naar de ‘grote school’ verkleind kan worden.

Het thema was dan ook het verbeteren van de doorstroming voor kinderen van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Want helpen we kinderen voldoende in de doorstroming vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs? In bijna alle andere landen ligt de leeftijdsgrens om naar het voortgezet onderwijs te gaan niet zoals bij ons rond de 12- 13 jaar. Vaak is er daar een basisaanbod tot 16 jaar en komt daarna de doorstroming naar vakonderwijs of verdere studie. In Nederland zijn elders in het land ook al initiatieven voor andere vormen van onderwijs. Zo'n vijftig belangstellenden uit het onderwijs en de gemeente bogen zich over dit thema.

De middag werd begeleid door ervaringsdeskundige Jan Willem Jonkers en procesbegeleider Tom Vaessen. In steeds wisselende groepen en met verschillende werkvormen werd er enthousiast samengewerkt. Conclusie aan het einde van de middag: "We gaan hier in Venray iets mee doen! Er zijn veel kansen om aan te grijpen". Binnenkort pakt de werkgroep dit met een aantal enthousiaste deelnemers op. Wordt vervolgd dus!

Een mooie quote: "Geen PO of VO in Venray; maar O !"  Elk kind is anders. Wij willen onderwijs op maat bieden aan elk kind.“

< Terug naar nieuwsoverzicht