Ook examen doen is maatwerk

15 juni 2017

Het bieden van maatwerk aan leerlingen in het VO staat hoog op de agenda. Ook middels onze LVO OpMaat-doelstellingen willen we initiatieven stimuleren die recht doen aan de talenten van leerlingen en die hen uitdagen om deze talenten op het niveau dat zij aankunnen te ontplooien. Differentiatie in tempo en niveau is een van deze toepasbare mogelijkheden.

Op 14 juni waren namelijk niet alleen de examenkandidaten op Scholengemeenschap Sophianum zenuwachtig in afwachting van hun uitslag. Ook bij acht leerlingen in de voorexamenklas liep de spanning op. De school biedt namelijk voor het tweede jaar in successie maatwerktrajecten aan voor flexibele examinering. Hierbij is het voor leerlingen mogelijk om een of meerdere vakken versneld af te leggen, dan wel op een hoger niveau af te sluiten. Na een succesvol experiment met drie havisten voor de vakken Duits en scheikunde in het schooljaar 2015-2016, werden de mogelijkheden voor alle afdelingen uitgebreid.

In het huidige schooljaar wisten maar liefst vijf leerlingen uit HAVO 4 versneld examen te doen in het vak Duits en een leerling voor het kernvak Engels. In VWO 5 sloten twee leerlingen respectievelijk Frans en Engels met succes in het voorexamenjaar af. Daarnaast konden twee leerlingen hun talenten op een hoger niveau tentoonspreiden. Een HAVO 5-leerling wist het vak Duits op VWO-niveau af te sluiten, een leerling uit MAVO 4 het vak muziek op HAVO-niveau.

Succesvolle voorbeelden, waarin we als scholen binnen onze Stichting de uitgelezen kans hebben om met elkaar deze ervaringen te delen en samen te werken om dit verder te ontwikkelen.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht