Het Bouwens van der Boijecollege start met invoering technasium

13 november 2017

Het Bouwens van der Boijecollege in Panningen is dit schooljaar gestart met het traject om technasium te worden. Het technasium is een formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Donderdag 23 november ondertekent de school een regionaal convenant.

Locatiedirecteur Annemarie Lukassen van het Bouwens: “Het technasiumnetwerk sluit goed aan bij de ontwikkelingen op onze school. Het netwerk biedt mogelijkheden om de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren beter vorm te geven. Dit levert voor onze leerlingen een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt op.”

Een voorwaarde om technasium te kunnen worden, is dat een school onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Het Bouwens wordt het zevende technasium van het technasiumnetwerk Zuid-Oost Nederland en ondertekent daartoe donderdag 23 november een convenant. Binnen de netwerken werken meerdere technasia gezamenlijk, onder begeleiding van een netwerkcoach, aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. De technasia van het netwerk Zuid-Oost Nederland zijn: Lyceum Schöndeln in Roermond, Philips van Horne in Weert, Het College in Weert, Mondial College in Nijmegen, College den Hulster in Venlo, het Raayland College in Venray en het Bouwens van der Boijecollege in Panningen.

 

Over het technasiumonderwijs

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Het technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele, bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Scholen met het predicaat technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasium-onderwijs, schoolt docenten en bewaakt de kwaliteit. Het Bouwens en Het Stedelijk uit Zutphen zijn dit schooljaar gestart met het traject om een technasium te worden. Hiermee groeit het totaal aantal technasia van 92 naar 94.

Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is blij met de aansluiting van de twee nieuwe scholen: “Zo wordt de landelijke dekking nog meer gerealiseerd. We leiden graag technasiumleerlingen op tot competente en kritische vragenstellers die nieuwsgierig zijn naar de wereld van bèta en techniek. Dat is ook belangrijk voor actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio’s Noord-Limburg en Gelderland, waar de nieuwe technasia gaan starten.”

< Terug naar nieuwsoverzicht