Marianne van Wegberg benoemd tot lid CvB Limburgs Voortgezet Onderwijs

27 september 2016

Marianne van Wegberg is door de Raad van Toezicht benoemd tot lid van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Zij zal per 1 oktober aanstaande Ron Bonekamp, huidig lid CvB, opvolgen. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Marianne van Wegberg is de huidige voorzitter van de Centrale Directie van cluster LVO Weert.

Marianne van Wegberg heeft sinds 2011 als voorzitter bij LVO Weert een brede samenwerking tussen de Weertse scholen tot stand gebracht waarbij ruimte is gecreëerd voor onderwijskundige vernieuwing vanuit de docenten. Resultaten zijn financieel gezonde scholen en de ontwikkeling en uitvoering van meerdere nieuwe onderwijsconcepten als Big Picture Learning en Koers.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. Hein Schreuder, over het besluit: "De Raad van Toezicht van LVO is zeer verheugd met de benoeming van Marianne van Wegberg. Haar achtergrond in de sectoren onderwijs en zorg gecombineerd met haar strategische ervaring op actuele onderwijsthema’s als innovatie, kwaliteit, opvang van anderstaligen en onderwijskundige ontwikkelingen maken haar de uitgelezen persoon om vanuit bestuurlijk niveau bij te dragen aan de positieve ontwikkelingen op onze scholen. De focus zal liggen op verdere ontwikkelingen van maatwerkonderwijs, innovatie en modernisering. De Raad van Toezicht ziet uit naar een vruchtbare samenwerking."

Marianne van Wegberg: “Wij leiden onze leerlingen van nu op voor een toekomst waarin andere kennis en vaardigheden van belang zijn. Het voortgezet onderwijs in Limburg kent een hoog niveau en speelt creatief en kundig in op de veranderende omgeving. Het realiseren van maatwerkonderwijs en uitstekende kwaliteit voor iedere leerling, vraagt om continue kennisdeling en samenwerking. Zowel binnen LVO tussen leerlingen, ouders en collega's als ook met de regionale en landelijke partners. Een mooie opdracht waar ik mij graag aan verbind!” 

Drs. André Postema, voorzitter van het College van Bestuur, ziet uit naar de samenwerking.

 

Over Marianne van Wegberg

Marianne van Wegberg was eerder werkzaam bij Koninklijke Kentalis als directeur van verschillende zorgregio’s. Zij neemt deel aan verschillende landelijke overleggen van de VO-raad (Huisvesting en Krimp en Ontgroening), het landelijk en provinciaal overleg Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) en het provinciaal overleg Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

< Terug naar nieuwsoverzicht