Stella Maris College start met gepersonaliseerd leren (GPL)

20 juli 2016

25 uur les geven per week door docenten zou geen doel moeten zijn. Net zomin als de 1000 lesuren die de minister voor leerlingen eist. Op het Stella Maris College in Meerssen en Valkenburg gaan ze dat anders aanpakken. Daar start begin van het schooljaar een nieuw onderwijsconcept: gepersonaliseerd leren (GPL). Dit betekent dat elke leerling bekijkt welke leeractiviteiten het meest doelgericht en doelmatig zijn en de lessen van de docenten worden daarop aangepast. Gevolg daarvan is minder klassikale lessen, meer afwisseling van kennisoverdracht, begeleiding en coaching. De doelen zijn dan niet de 25 lesuren per week voor docenten en 1000 uur les per jaar voor leerlingen, het doel is dan het leerresultaat.

Leerling kiest op basis van zijn leerdoel en zijn leerstijl de leeractiviteit die het beste bij hem past.

Wat houdt GPL in? Enkele richtlijnen:

  • Wat je moet leren, ligt vast (wettelijke eisen), het hoe en wanneer bepaalt de leerling steeds meer zelf.
  • Naast het vergaren van kennis is er veel aandacht voor persoonlijke (ik) en interpersoonlijke (wij) vaardigheden.
  • De leerling, ouders en coach stellen in samenspraak uitdagende doelen op per periode. Deze worden regelmatig geëvalueerd.
  • De leerling is eigenaar van het leerproces en wordt krachtig ondersteund door een coach; elke week een coachgesprek van 15 minuten. Het eigenaarschap stimuleert de leerling het beste uit zichzelf te halen.
  • De leerling leert zelf keuzes te maken binnen een duidelijke en stevige structuur.
  • Elke dag starten de leerlingen in een basisgroep van circa 16 leerlingen.
  • Er is een gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten, zowel binnen als buiten de school.
  • De leerlingen en docenten leren en werken in een open leeromgeving.
  • De ouders zijn actief betrokken bij het leerproces van de leerlingen.

 

In september start het Stella Maris College met gepersonaliseerd leren voor 95 brugklassers in Meerssen en 52 brugklassers in Valkenburg.


“Voor ons zijn het 95 en 52 individuen die op basis van de leerdoelen op hun niveau talenten gaan ontwikkelen. Soms in een groep van 50, soms met z’n twintigen, soms in een groepje van 4 en ook soms alleen. De basis daarbij zijn de landelijke leerdoelen van de onderbouw. Het wat ligt dus vast. Het hoe en wanneer niet. Hoe de leerling het leerdoel bereikt is aan hem/haar. Natuurlijk in goed overleg met zijn/haar coach. Leerlingen bekijken welke leeractiviteiten helpen om hun leerdoel te bereiken. Ook kan de leerling, op grond van zijn kennis, vaardigheden, interesse en motivatie, sneller werken of temporiseren. Door de invloed op het hoe en wanneer zal de leerling eigenaar worden van het leerproces. We hebben er veel zin in!", aldus Harold Limpens, projectleider.

< Terug naar nieuwsoverzicht