Arbitrage voor geschil rond scholen

13 juli 2016

Heeft de Maastrichtse gemeenteraad wel of geen instemmingsrecht bij het voornemen van LVO om de afdeling havo van Porta Mosana College te verplaatsen naar het Sint Maartenscollege? Ergo: wie heeft welke bevoegdheden? Beide partijen verschillen daarover van mening en leggen hun geschil – mede op advies van juristen – nu voor aan het Nederlands Arbitrage Instituut. De gemeenteraad nam er gisteren een motie over aan. De uitkomst zal voor zowel raad als LVO als bindend worden geaccepteerd. Het voorstel om arbitrage in te schakelen, kwam van LVO, dat voor eens en voor altijd helder wil hebben wie nu de baas is in scholenland.

Lees het hele artikel in Dagblad de Limburger, 13 juli 2016

< Terug naar nieuwsoverzicht