Minder kans op zittenblijven door Lenteschool in Parkstad

20 april 2016

De onderwijskoepels LVO en SVO|PL starten in de meivakantie met een Lenteschool in Parkstad. Leerlingen uit enkele leerjaren van acht VO-scholen volgen dan gedurende vijf dagen in twee vakken extra onderwijs. Daardoor vergroten zij de kans op bevordering aan het einde van dit schooljaar. De deelnemende scholen zijn Bernardinuscollege, CMC/Eijkhagen, Grotiuscollege, Romboutscollege, Sintermeertencollege, Sint-Janscollege en de locaties Herle en Brandenberg van het Beroepscollege Parkstad Limburg. Het centraal gelegen Bernardinuscollege is de locatie van de Lenteschool.

Peter-Paul Lenssen, onderwijsdirecteur havo van het Bernardinus, is de kartrekker namens SVO|PL. “De plannen voor een Lenteschool bestonden al langer. Al snel vonden de besturen van LVO en SVO|PL dat we zoveel mogelijk leerlingen in deze regio die kans moesten bieden. We hebben samen bij het ministerie een verzoek ingediend. Op 8 april werd dat gehonoreerd, maar we zijn al maanden met de voorbereidingen bezig. Bijna 250 leerlingen grijpen die kans. Dat zegt genoeg over de behoefte. Deze leerlingen leggen hoe dan ook een stevigere basis voor het nieuwe schooljaar en dat werkt altijd motiverend.”

Rector Frans Erfkemper van het Sint-Janscollege coördineert namens LVO de Lenteschool. “Vooraf worden de leerdoelen en de leerstof met de eigen vakdocent vastgesteld. De deelnemende leerlingen worden vervolgens tijdens die vijf dagen ondergedompeld in de twee vakken, die ze minder goed beheersen. 15 uur per vak in groepen van maximaal 8 leerlingen. Na afloop vindt er naar alle partijen – leerlingen, ouders en vakdocenten – een terugkoppeling plaats. Peter-Paul Lenssen vult aan: “Door de subsidie van het ministerie zijn er voor de ouders geen extra kosten. Op alle scholen hebben inmiddels informatieavonden plaatsgevonden en de reacties waren positief. Dat blijkt ook uit het aantal leerlingen dat zich heeft ingeschreven.”

De extra lessen worden verzorgd door docenten van Studiekring/Check5. Frans Erfkemper: “Op Sint-Jan en Grotius hebben we al enkele jaren positieve ervaringen met dit instituut voor huiswerkbegeleiding en bijlessen. Het is vanaf het begin betrokken bij deze Lenteschool.”

Vorig jaar vonden elders in Nederland enkele pilots met Lentescholen plaats. Peter-Paul Lenssen: “Van die leerlingen is 60% alsnog bevorderd. Bij deze groep is onnodig zittenblijven voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat doubleren meestal niet effectief is en demotiverend werkt omdat je de stof van een groot aantal vakken wel al beheerst. Overigens zal TIER van de Universiteit van Maastricht de effecten van onze Lenteschool wetenschappelijk onderzoeken.”

 

Ook in 1lokaal van 20 april is aandacht geweest voor de Lenteschool

< Terug naar nieuwsoverzicht