Porta Mosana en Bernard Lievegoed School zijn veilige en gezonde school

5 februari 2016

Op vrijdag 29 januari jl. heeft Burgemeester Annemarie Penn-te Strake aan Porta Mosana College vmbo, Porta Mosana College havo/vwo en Vrijeschool Bernhard Lievegoed School het certificaat Veilige en Gezonde School uitgereikt.

De scholen hebben een intensief traject doorlopen om te kunnen voldoen aan de criteria. Om duurzaam en structureel aan veiligheid te werken en daarbij minimaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zorgplicht voor leerlingen en personeel.

Het traject is afgesloten met een audit (toets) door een onafhankelijke instantie welke een positief advies heeft verstrekt aan de Certificeringscommissie. De scholen hebben voldaan aan de voorwaarden om het certificaat voor de duur van twee jaar te mogen ontvangen. Na deze twee jaar volgt een her-certificeringstraject om de veiligheid actueel te houden, te borgen en te toetsen aan de vigerende wetgeving en zorgplicht. Een bijkomend aspect is, dat de veiligheidsbeleving en bewustwording bij leerlingen, personeel, ouders en medezeggenschapraden blijvend gestimuleerd wordt en er draagvlak ontstaat om samenwerking te creëren met betrekking tot veiligheid en welzijn in en om de school.

Op dit moment zijn vier scholen gecertificeerd: Sint-Maartenscollege vmbo, Porta Mosana College vmbo, Porta Mosana College havo/vwo en Vrijeschool Bernard Lievegoed School. Het Bonnefanten College, het Sint-Maartenscollege havo/vwo, Praktijkschool Terra Nigra en Nevenvestiging Zorg (OPDC) werken momenteel hard om het traject in juli af te ronden, teneinde certificering veilig te stellen en zich bij hun collega-scholen te voegen.

 

 undefined      undefined

< Terug naar nieuwsoverzicht