Leerkracht: eerste Leerlingenarena Graaf Huyn College

30 november 2016

Op dinsdag 29 november was de allereerste Leerlingenarena van het Graaf Huyn College. Een Leerlingenarena is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelprogramma Leerkracht. Het Graaf Huyn College is samen met Philips van Horne in Weert dit schooljaar gestart met het programma Leerkracht. Daarmee zijn zij de enige twee scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg die hiermee dit schooljaar aan de slag gaan. De eerste Leerlingenarena was meteen interessant voor zowel leerlingen als docenten en leverde, soms verrassende, inzichten om verder mee te werken.

 

    

Arena

Voor de leerlingen was het heel spannend: zij voeren een discussie over wat zíj belangrijk vinden aan onderwijs, hun ideale schooldag, sfeer en veiligheid. Eén docent stelt rustig vragen in de arena. Rondom de leerlingen zitten tientallen docenten, luisterend naar de onderlinge discussie en denkbeelden van de leerlingen. De openheid waarmee de leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo met elkaar de dialoog aangaan is kenmerkend voor deze arena. Iets waar veel docenten met een glimlach op terug zullen kijken. De resultaten uit de leerlingenarena krijgen ongetwijfeld een vervolg. 

Methode Leerkracht

De methode Leerkracht gaat niet over onderwijsvisie, maar over verbetermethodiek: hoe maak je het onderwijs beter in kleine stapjes en met de leraar aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling. Vier elementen staan centraal in wekelijkse bijeenkomsten: samen overleg (bordsessie), elkaars lessen bezoeken, samen lessen maken en de leerlingenarena.

De leerlingenarena is een methodiek waarbij je docenten vragen laat formuleren voor leerlingen (Bijvoorbeeld “Wat vind je een goede les?”; “Wanneer is een leraar een goede docent?”; “Wat zou er in deze school anders moeten?”) en vervolgens gaan leerlingen met elkaar in gesprek in de arena. De docenten mogen alleen luisteren naar de opmerkingen/feedback van de leerlingen. De uitkomst wordt vervolgens weer gebruikt als input voor hun eigen veranderambities.

Teams

Op het Graaf Huyn College zijn sinds oktober twee leerkrachtteams gestart. Zij werken met door henzelf geformuleerde veranderambities en worden daarbij ondersteund door twee coaches en dat zijn collega's Annelot Janssen en Marianne Pijnenburg. Aan het einde van dit schooljaar nemen alle vmbo-docenten van het Graaf Huyn College plaats in leerkrachtteams.

Activiteiten

In het licht van het ontwikkelprogramma zijn er activiteiten gepland als scholing, bedrijfsbezoeken en netwerkbezoeken en kennisuitwisseling met andere scholen, waaronder uiteraard met het Philips van Horne in Weert. 

    

 

< Terug naar nieuwsoverzicht