Benoeming Guido Beckers tot voorzitter Centrale Directie LVO Maastricht.

1 november 2016

Guido Beckers, de huidige voorzitter Centrale Directie van cluster LVO Westelijke Mijnstreek is per 1 december 2016 benoemd tot voorzitter Centrale Directie van cluster LVO Maastricht. LVO Maastricht is een cluster van Bernard Lievegoed School, Terra Nigra, OPDC Sint Michaƫl en de samenwerkende scholen voor vmbo, vhbo en vwo Bonnefanten College, Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege.

In zijn nieuwe rol zal Guido Beckers zich, samen met het lid Centrale Directie, richten op het verder realiseren van een duurzaam innovatief en divers onderwijsaanbod van hoge kwaliteit in Maastricht. Ook zal hij de onderlinge samenwerking en verbinding van de Maastrichtse scholen en de inhoudelijke samenwerking met externe partners verder vorm en inhoud gaan geven.

Het College van Bestuur wenst de Centrale Directie LVO Maastricht veel succes.

< Terug naar nieuwsoverzicht