Overlijden docent Caroline Dijkman

22 augustus 2015

Het verdrietige nieuws over de zelfdoding van docent Caroline Dijkman van het Sint-Maartenscollege in Maastricht heeft vele collega’s en de school diep geraakt en ons medeleven gaat uit naar haar nabestaanden.

Het Sint-Maartenscollege en LVO betreuren het overlijden van Caroline Dijkman enorm. Haar overlijden en het thema 'pesten op het werk' heeft landelijke media-aandacht gekregen, eerst in Dagblad de Limburger van 22 augustus. We zijn in deze gevoelige situatie terughoudend in het verstrekken van informatie. Enkele zaken kunnen we wel verduidelijken.

De klacht die door Caroline Dijkman is ingediend over vermeend pestgedrag in 2012 is door de onafhankelijke klachtencommissie zorgvuldig behandeld. De commissie bestaande uit een o.a. kantonrechter, arts en psycholoog, heeft geconcludeerd dat er geen pestgedrag vastgesteld kon worden. LVO heeft als werkgever alles in het werk gesteld om re-integratie van Caroline Dijkman mogelijk te maken, waaronder intern onderzoek, inzet van de vertrouwenspersoon, aangeboden mediation en re-integratieplannen. Caroline Dijkman was sinds 2012 ziekgemeld en heeft geen les meer gegeven. De collega’s op school zijn geschokt over het verband dat gelegd wordt tussen haar overlijden en vermeend pestgedrag ruim drie jaar geleden.

We zijn oprecht van mening dat we zorgvuldig hebben gehandeld als werkgever en we zijn bereid onze handelwijze door een externe onafhankelijke partij te laten toetsen. Daarvoor zijn we in gesprek met het ministerie van SZW.

 

Relevante artikelen

 

< Terug naar nieuwsoverzicht