Leerlingen Graaf Huyn College ontwerpen nieuwe natuurlijke inrichting voor Geleenbeek

2 juli 2015

30 juni 2015 presenteerden leerlingen van het Graaf Huyn college de beste herinrichtingsplannen voor een deel van de Geleenbeek aan het waterschap. Ongeveer 70 brugklasleerlingen van het Graaf Huyn College uit Geleen werkten daarvoor in groepjes aan herinrichtingsplannen voor de Geleenbeek tussen de Biesenhof bij Sweikhuizen en manege Ten Eysden bij Geleen.

Geleenbeek

De Geleenbeek die stroomt tussen Heerlen en Ohé en Laak is in het verleden recht gemaakt met verhardingen om het water zo snel mogelijk af te voeren. Steeds meer stukken van de Geleenbeek zijn de afgelopen jaren weer natuurlijk ingericht. Het stuk tussen de Biesenhof bij Sweikhuizen en manege Ten Eysden bij Geleen -met een lengte van ongeveer 800 meter- is nog niet aangepakt. De beek is daar nog recht en kent weinig variatie: het aantal planten- en diersoorten dat erin voorkomt is beperkt en de landschappelijke en recreatieve waarde is niet erg groot.

De leerlingen hadden de opdracht een nieuwe inrichting voor de beek te ontwerpen die rekening houdt met de wensen van verschillende belangengroepen. Ze moesten voldoen aan een aantal voorwaarden moest voldoen: de waterafvoer moest intact blijven en er mocht geen overlast ontstaan voor aanwonenden, het plan moet betaalbaar zijn, er moeten meer mogelijkheden ontstaan voor een groter aantal planten- en diersoorten en de recreatieve mogelijkheden moesten worden verbeterd. Leerlingen moesten de wensen van mensen in kaart brengen, de huidige waterkwaliteit van de Geleenbeek onderzoeken en onderzoek doen naar al heringerichte beken en de huidige en gewenste biodiversiteit.

undefined

Winnaars

De leerlingen presenteerden leuke en creatieve ontwerpen voor de nieuwe loop van de beek.  Stroomversnellingen, visvijvers, nieuwe bruggen, wandel- en fietspaden en picknicktafels komen in de plannen voor.

Winnaar werd de groep bestaande uit Anne van den Berg, Noa De Bruijn, Maartje Smeijsters en Kim Storcken van klas HA1a. Zij hielden in hun plan rekening met het voorkomen van wateroverlast door de aanleg van nevengeulen, verbeterden de waterkwaliteit met Helofyten en hadden ruime aandacht voor de gewenste planten, dieren (vogeleilandjes!) en de recreatieve mogelijkheden. Opvallend was de zeer goed uitgewerkte begroting met de kosten van de te gebruiken materialen. Complimenten!

Technasium

De opdracht is uitgevoerd in het kader van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), een vak speciaal voor de onderwijsstroom Technasium, waarin de leerlingen in teamverband aan de slag gaan met echte vraagstukken in 'opdracht' van echte bedrijven en instellingen (in dit geval dus Waterschap Roer en Overmaas). Het Graaf Huyn College is één van de zeven scholen in Limburg die het predicaat Technasiumschool hebben of met de voorbereidingen hiervoor bezig zijn.

 

Bron: Waterschap Roer en Overmaas, 1 juli 2015

< Terug naar nieuwsoverzicht